Ájurvéda.... Blahodárné byliny..... Jóga.... Jyotish...

Celá ájurvéda je založena na teorii „pěti elementů“ z nichž se skládá lidské tělo – prostoru, vzduchu, ohně, vody a země.

Jsou propojeny s duší a jsou prazákladem života. Celý vesmír je tvořen těmito pěti elementy a jakýkoliv předmět, ať už živý či neživý, obsahuje těchto pět elementů.

Pět elementů se nachází v každém z nás, u každého jedince však v jiném poměru. Určují tak naše zvláštnosti, individuality nebo silné a slabé stránky.

Ájurvéda těchto pět elementů poté třídí do tři dóš, které podrobněji rozebírám v kapitole jím věnované.

Pět elementů a jejich přiřazení:

  Element 

  Smyslový orgán 

Oblasti nebo funkce lidského těla

  Prostor     sluch  

Tělesné dutiny a meziprostory těla (duté orgány těla, buňky).

  Vzduch   hmat  

Svalová práce, puls, rozpínavost a pohyb plic, střev a buněk.

  Oheň    zrak

Činnost enzymů, látková výměna a trávicí soustava.

  Voda    chuť 

V krvi, slinách, trávicích šťávách, sliznicích buněčných tekutinách.

  Země     čich 

Pevné struktury těla – kosti, nehty, zuby, svaly, šlachy, kůže, vlasy.

 

Dovolte mi pozastavit se u dvou významných elementů - vzduchu a vody.

Element vzduch.

Jedním z pilířů ájurvédy a jógy, na který je kladen velký důraz je dýchání, neboť každé nadechnutí je vlastně tvořivým činem.  

Všude kolem nás jsou ve vzduchu uspořádány náhodně a chaoticky různé molekuly. Mimo atomů kyslíků se zde vyskytují prachové částice, mikroby, atomy těžkých kovů, atd. Ájurvéda tvrdí, že ústa jsou uzpůsobena k přijímání potravy a dbá na to, aby se dýchalo pokud možno nosem, neboť zde se část zmíněných nežádoucích částic zachytí a my je pak nosní hygienou opět odstraníme. Jsme-li však na čerstvém vzduchu dýchejme hluboce, neboť, co se stane s jediným atomem kyslíku, když jej vdechneme? Během několika tisícin sekundy projde vlhkými, téměř průhlednými membránami plic a okamžitě se v jedné z vašich červených krvinek naváže na hemoglobin. Bleskově dojde k pozoruhodné proměně. Tmavě modročerná krvinka změní barvu na jasně červenou, kyslíkem nasycenou, neboť v krvince nastane přeměna z karboxyhemoglobinu na oxyhemoglobin, a onen jeden zatoulaný atom kyslíku se stane vámi. Vstoupí do vašeho těla a magickým způsobem získá účel a totožnost, přešel tak neviditelnou a magickou hranici rozdělující neživé od živého.

V dalších šedesáti sekundách vykoná tentýž atom kyslíku O2 úplný okruh po vašem těle v krevním oběhu. Tato cesta trvá jen patnáct sekund, jestliže usilovně cvičíte. V tomto časovém úseku přibližně polovina nového kyslíku ve vašem těle opustí krevní řečiště, aby se změnil na jakoukoliv jinou tkáň. Tento atom se usadí kdekoliv ve tkáni na dobu mezi několika minutami do jednoho roku a vykoná tolik funkcí, kolika jste schopni. Atom kyslíku se může přeměnit na ledvinovou buňku, svalovou buňku např. bicepsu, může se stát součástí šťastné myšlenky tím, že se sloučí s neuromediátorem. Nebo ve vás vyvolá záchvěv strachu tím, že se přidá k molekule adrenalinu. Mohl by nakrmit mozkovou buňku glukózou nebo se obětovat na bitevním poli tím, že se stane součástí bílé krvinky, vyslané do útoku proti bakteriím podnikajícím invazi do vašeho těla. Takto plyne řeka života - / řeka vašeho těla / s nejvyšší možnou tekutostí, inteligencí a tvořivostí. Vytvářet sebe sama není jen práce na celý úvazek, je to práce ohromující svou velikostí.      

Nyní si trochu pohrajeme s čísly, doposud jsme se bavili o působení jednoho atomu kyslíku, ale považte, že při jednom nádechu vystavíte vzduchu pět miliard červených krvinek. Každá krvinka obsahuje přibližně 280 miliónů molekul hemoglobinu a každá molekula hemoglobinu může nabrat a přepravovat osm atomů kyslíku. Představíme-li si každý kyslíkový atom jako nový stavební prvek, potom při nádechu přidáváte 11 x 1021 ( čili 11 000 000 000 000 000 000 000 ) nových „stavebních kamenů“, které budou dodány na různá staveniště ve vašem těle.

 

5e1

Všechny do vás zapadnou s naprostou precizností, a ani jeden nový kámen neporuší polohu některého starého. Staré kameny ustupují novým stejně hladce a lehce, jako když teče řeka. Jestliže si uděláte „záštipek“ na pase, tuk, který stlačujete mezi prsty, není stejný, jako tam byl minulý měsíc. Vaše tuková tkáň (tukové buňky) se neustále plní tukem a opět vyprazdňuje, takže se všechna vymění za každé tři týdny. Žaludeční stěna se obnovuje každých pět dní (nejvnitřnější vrstva žaludku se vyměňuje během několika minut, když trávíte potravu). Vaše pokožka se obnovuje každých pět týdnů. Vaše kostra, zdánlivě tak pevná a tuhá, je téměř zcela nová každé tři měsíce. Navenek se zdáte stále stejní, ale vaše „stavební kameny“ se neustále vyměňují za nové. Každý rok se plných 98% celkového počtu atomů ve vašem těle vymění, jediné co zůstává je tvrdý obal kostí a zubů. Lidské tělo nepřetržitě přetváří samo sebe, znovu a znovu, každý den.

  5e25e3

Jediným důvodem, proč dnes nejsme všichni dokonale zdraví, je to, že neustále bereme to nekonečné množství nových stavebních kamenů a pokládáme je do stejných starých mezer našich špatných návyků a emocionálních bloků.

Deepak Chopra, významný indický ájurvédský lékař žijící v USA a vlastnící tam několik klinik, potvrdil mnoha vědeckými výzkumy, že uvnitř postižených buněk jsou uskladněny potlačené vzpomínky – nějaká nevyřešená emocionální traumata či omezující zvyklosti. Než postižená buňka odumře, předá své naprogramování, své vědomí nově se rodící buňce. Nová buňka tedy vzniká jako přesná kopie té staré, postižené buňky. Buněčná vzpomínka se tak předává z jedné generace na druhou. V případě „přeživších“ závažných onemocnění Deepak zjistil, že pokud se nemocní otevřou svému nesmírnému potenciálu, své nekonečné moudrosti, svému vědomí a zároveň se dopátrají svých buněčných vzpomínek a vyřeší je, programování se přeruší a nepředá se další buněčné generaci. Vzniknou nové, čisté buňky bez původního naprogramování a výsledkem je buněčné uzdravení. Po prostudování tisíců případů zjistil, že lidé, kteří přežili vážné onemocnění, mají společné dvě věci:

  • Díky nějakému dobrému skutku, spontánní události nebo duchovnímu odhalení získali přístup

      k nekonečnému potenciálu uvnitř své bytosti.

  • Spontánně se dobrali buněčných vzpomínek uložených v části těla postižené nemocí.

Velkým problémem a nešvarem dnešní doby je velké překyselení našeho organizmu, které přináší mnoho zdravotních komplikací a především civilizačních chorob. Mimo ledvin je prováděna regulace kyselin v organismu právě vydechováním. Až sedmdesát procent odpadních látek odchází z těla plícemi. Pokud nejsou tyto látky vydechnuty, zpomalují fungování lymfatického systému. K podpoře kapacity plic uvádím ve složce Jóga v kapitole Pránajáma něco málo dechových cvičení.

Element voda.

Stejně jako vzduch i vodu bereme tak nějak samozřejmě, je stále po ruce a tak se jí už více nezaobíráme. Nic jiného na Zemi neexistuje v tak obrovském množství jako vody a právě ve vodě započal život. I prvopočátek lidské existence započal v moři. Není zvláštní ta symbióza mezi Zemí a lidskou bytostí? Tělesná voda vykazuje podobné složení jako voda mořská. Na zemském povrchu je voda zastoupena dvěma třetinami a stejně tak lidský organizmus je tvořen přibližně 70% vodou. Při každém nádechu přijímáme kyslík a při každém výdechu vydechujeme kysličník uhličitý, který v ovzduší absorbují rostliny a opět ho přeměňují na kyslík. Malé dítě má v těle, podobně jako rostliny, vysoce krystalickou a strukturovanou tělesnou vodu.

V průběhu života se ale její kvalita plíživou intoxikací čím dál tím více zhoršuje. Podobné je to i s příjmem kyslíku, kdy malé dítě přijímá kyslík do těla z poloviny dýchacími cestami, když využívá plnou kapacitu svých plic (využívá tzv. břišního dýchání) a z poloviny kůží. Póry své kůže jsme schopni vylučovat 3,5x více odpadních látek než střevy a ledvinami. Toho lze však dosáhnout pouze v páře nebo v sauně a měli bychom to uskutečnit alespoň jednou týdně. Kapacita plic a funkce kůže se v průběhu let více a více zhoršuje. Naše póry kůže jsou čím dál tím více zanesené a neprůchodné a naše nedostatečné, povrchní dýchání rozhodně nestačí vyživovat naše tkáně. Naše tělo dostává pouze nouzovou dávku kyslíku. 

Před chvílí jsem se vyjadřoval, že polovina objemu kyslíku opustí krevní řečiště, ale pokud by tedy potřebná polovina v krvi měla zůstat, naše tkáně v tu chvíli živoří a buňky tak bojují o každý atom kyslíku. Jak to tedy všechno ovlivnit? Pohybem! Člověk je pohybující se tvor, a proto nejlépe funguje právě, když je v pohybu. Každý sebenicotnější proces v našem těle je založený na pohybu. Všechno můžeme prostřednictvím látkové výměny ovlivnit právě pohybem a médium, který to vše umožňuje je tělesná voda. Pohyb stimuluje krevní oběh, všechny buňky jsou tak více zásobeny kyslíkem, všechny živiny se dostanou na svá pracovní místa, vyrábějí se potřebné hormony a enzymy, vylučovací orgány pracují na plné obrátky a odpadní látky jsou vylučovány. Povídání o těchto elementech bych ukončil fotografiemi z knihy Léčivá síla vody, kde vše o čem jsem mluvil je doloženo. Je zde dokázáno, že voda pokud není v pohybu, ztrácí svojí konzistenci a strukturu. Je zde doloženo i to, že je ovlivňována nejen pohybem, ale jakoukoli energií respektive vibracemi. Vibrace vyzařují barvy, kovy, nerosty, ale i mantry. Je stejně ovlivňována pozitivní energií, jako negativní energií. Všichni máme na výběr, jakou strukturu bude naše tělesná voda vykazovat.

  5e4  5e5

5e6 5e7

     

                                                                                       

Přihlášení