Ájurvéda.... Blahodárné byliny..... Jóga.... Jyotish...

Uncategorised

Největší touhou člověka je žít zdravý, šťastný a tvůrčí život. Z těchto tří aspektů života je zdraví primární, protože bez něj se člověk nemůže cítit šťastný ani tvořivý. Jedním z klíčů k pevnému zdraví je tělo, v němž správně funguje oběh výživných látek a vylučování toxinů. Strava nám poskytuje správnou výživu, cvičení a masáže podporují vhodnou cirkulaci a masáž navíc pomáhá tělu v růstu, regeneraci a navozuje také relaxaci. Tím, že podporuje oběh výživných látek a umožňuje organismu vylučovat toxiny, hraje masáž důležitou roli při pročišťování těla a udržování zdraví. Tato čistící funkce z ní činí nejblahodárnější metodu k dosažení inspirace a radosti. Pokud se tedy stane součástí našeho denního programu, může nám pomáhat při regeneraci organismu.

V Indii si lidé přivykají na masáž od narození. Miminka a děti do tří let jsou pravidelně masírovány olejem každý den, dokonce, i když pláčou. Děti do šesti let věku se poté masírují až dvakrát týdně. Masáž alespoň jedenkrát za týden je v Indii rodinným obrázkem, provozuje jí každý. Vědí, že masáž, stejně jako dobrý přítel, přináší radost a uvolnění. V indické rodině pomáhá vzájemná masáž uchovat láskyplný vztah mezi manželi. Se stoupajícím příjmem konzervovaných a chemicky upravovaných potravin, znečištěním vody a ovzduší je naše tělo stále více těmito vlivy zatěžováno, se stoupajícím hlukem a stresem jsou naše nervy neustále přetěžovány. Neustálé starosti a stres zvyšují akumulaci toxinů v těle. V zájmu udržení dobrého zdraví nemáme jinou možnost než se naučit, jak pomoci svému tělu, aby vyplavovalo toxické látky ze svého systému co nejpravidelněji. Nejlepším, nejjednodušším a nejpřirozenějším lékem a prostředkem na tyto neduhy je masáž. Pokud nelze masírovat celé tělo, bylo by dobré namasírovat každý večer před spaním alespoň chodidla. Hlava by se měla masírovat jednou či dvakrát týdně nebo každý třetí den. Pravidelná masáž jednou týdně pomáhá předcházet mnoha kožním problémům. Zvyšuje rovněž odolnost, trpělivost, sebedůvěru, sebeovládání, vtip a inteligenci, sexuální potenci a celkovou tělesnou krásu. Masáž se terapeuticky využívá při nespavosti, zvyšuje produkci bílých krvinek a očišťuje krev.

Ájurvédská masáž pracuje a působí na fyzické i mentální úrovni. Poskytuje životadárnou energii, jež pomáhá ke znovuobnovení a omlazení našeho těla. Pravidelná masáž uvolňuje svaly, nervy, kosti a celé tělo. Masáže pomáhají otevřít kanály těla, aby energie mohla bez překážky proudit a abychom získali novou životní energii. Fyzicky pomáhá všem systémům těla – imunitnímu, dýchacímu, nervovému, trávícímu, endokrinnímu, pohybovému, lymfatickému a krevnímu oběhu. Příjemná masáž může zastavit bloudění mysli a poskytnout tak rovněž mentální relaxaci. Obecně řečeno, masáž napomáhá tělu v procesu samoléčby. Pokud si jí dopřáváme pravidelně, uvolní svalové napětí, posílí tělo, obnoví pružnost ztuhlých kloubů a zastaví předčasné stárnutí a tvorbu vrásek.

Masáž se v ájurvédě vysoce cení a je doporučována jako každodenní praxe minimálně v podobě automasáží. Automasáž nabízí všechny zmíněné výhody kromě uklidňujícího doteku druhé osoby, jenž sám o sobě může dělat zázraky. Z tohoto důvodu je sice účinek menší, ale pořád je to lepší než žádná masáž.

Pro typy Váta je vhodná masáž těla sezamovým olejem zvaná Aghjanga, nejlépe v odpoledních hodinách, kdy tato dóša vládne. Olej nechte vsáknout a po půlhodině je možné absolvovat vlažnou sprchu. Pro typy Pitta je olejová masáž též vhodná, ale upřednostňuje se chladivý např. kokosový olej. Tělo potřebuje olej stejně, jako stroj potřebuje pravidelně promazat. Olej zvláčňuje i čistí a snadno rozvádí teplo po těle bez dalšího vysušování. Nanesení oleje do oblasti pupku před spaním odstraňuje suchost z celého těla. V místě spojení páteře s lebkou rozetřený olej zklidňuje nervový systém, posiluje paměť a zlepšuje zrak.

Pro typy Kapha se olej příliš nedoporučuje, popřípadě je k masáži vhodné použít menší množství oleje hořčičného nebo olivového, velice dobré je použít ghí. Pro tyto typy je vhodná ranní suchá masáž zvaná Gharšána ještě předtím, než se jdete obléci. Po této masáži je vhodné se též osprchovat. Gharšána či jakákoliv masáž na sucho přináší odstranění únavy, stresu, nervozity, neklidu a úzkosti. Neposílí však tolik nervy, nezvláční a nezpevní pokožku jako masáž olejem.

Praktikování masáže Aghjanga či Gharšána.

Obě masáže mají stejný postup. Dlouhé kosti paží a nohou masírujte hladivými pohyby ruky tam a zpět. Pokud se dostanete ke kloubům ramen, loktů, zápěstí, kyčlí, kolen a kotníků změňte techniku na malé krouživé pohyby. Obzvláště u masáže Gharšána třete kůži rychle a dost silně, když věnujte zvýšenou pozornost všem oblastem s nadbytečným tukem. Tím se podpoří krevní oběh v těchto oblastech a uvolní toxiny spojené s nadbytkem Kaphy. U masáže Gharšána záleží, jak hodně drsný povrch snese vaše kůže. Je možné použít hedvábnou rukavici, rukavici, polštářek či houbičku z lufy až po jemné kartáčky. Pro začátek stačí provádět masáž po dobu cca 5 minut, což je přibližně 10 až 20 tahů u jedné svalové partie či kloubu. Po čase je možné se dostat až na 40 tahů. Gharšána v kombinaci s jógovými cvičeními je velmi prospěšná při zbavování se celulitu.

  • Masáž začněte v oblasti hlavy rychlými krouživými pohyby a pokračujte dlouhými podélnými tahy, když se dostanete na krk.
  • Dále přejděte na oblast rukou, které masírujete střídavě od ramenních kloubů krouživými pohyby, dlouhými tahy na nadloktí, krouživými pohyby na loktech, dlouhými tahy na předloktích, opět krouživými pohyby na kloubech zápěstí, dlouhými tahy na rukou a konečně kruhové pohyby na jednotlivých kloubech prstů.
  • Přejděte na masáž trapézových svalů v horní části zad. Masírujte záda, co vám možnosti dovolí. Poté začněte masírovat hrudník horizontálními či svislými dlouhými pohyby, ale vyhněte se přímé masáži nad srdcem a prsy. Břicho lze masírovat též dlouhými diagonálními tahy. Masáž břicha zakončíme krouživými pohyby v oblasti žaludku a malými krouživými pohyby v oblasti tlustého střeva, což podporuje trávení. Masáž trupu ukončíme horizontálními či svislými dlouhými pohyby v oblasti dolní části zad, opět co vám možnosti dovolí.
  • Dále přejděte přes oblast hýždí a kyčelních kloubů, když zde využíváte k masírování krouživých pohybů, k nohám. Zde postupujeme při masáži podobně jako u paží. V oblasti stehen, lýtka a holenní kosti, v oblasti nártu a chodidla dlouhými tahy a u kolenního kloubu, kotníků a kloubů jednotlivých prstů krouživými pohyby.

Jóga, ájurvéda, džjótiš a stejně tak vastu, všechny tyto obory jsou větve z kmene védského vědění. Tento pomyslný košatý strom pochází z védských textů, které se zakládají na účelném propojení vědy a duchovna. Základní védský přírodní zákon znamená přirozený řád a harmonii vesmíru. Všechno, co v přírodě existuje, má správné proporce a rytmus, který dává celému světu půvab a krásu. Každý stvořený objekt nebo forma mají v záhadném schématu vesmíru svou funkci a své místo. Pokud jsou harmonie a pořádek vesmíru porušeny, znamená to chaos, disharmonii a absenci blaha pro veškerou existenci od hor a řek po každé stvoření až k těm nejmenším organismům. Tento princip dokonalé harmonie a řádu ve vesmíru je základním pravidlem, jimž se řídí i vastu. V indii se vastu úzce pojí s místní astrologií nazývanou džjótiš. Džjótiš tvoří pevnou součást života mnoha Indů, data všech důležitých událostí se určují podle této astrologické nauky.  Při józe i ájurvédě se celému tělu i mysli dostává pečlivě promyšlené péče a s využitím všech oborů se pak neviditelná duše cítí živená a klidná. To platí pro všechny védské vědní obory. Vastu a všechny védské nauky přijímají pravdu o všezahrnujícím božství, jež přebývá ve všem od nejmenšího oblázku až po všechny organismy obývající svět kolem nás. Zahrnuje to i pochopení o božství uvnitř našeho vlastního skutečného Já. Základem je získat respekt k okolnímu světu a především sám k sobě.

Co je tedy jedna z těch větví pojednávající o vědě vastu? Indové jí skromně nazývají vědou o architektuře, která přináší do domu harmonii, je vědecká a zároveň duchovní. Netýká se však jen estetiky, ale i povahy vesmíru a našeho spojení s ním a vztahu k němu. Je založeno na vnitřní i vnější harmonii, která vychází z toho, že navážeme správný vztah s každým obývaným prostorem. Porušte zákon přírody v návrhu svého domu, uvnitř v domě nebo na pracovišti a budete mít něco, co postrádá harmonii. Pokud se ale budete zákonem přírody a vesmírnými zákonitostmi řídit, naleznete harmonii a vnitřní mír a vytvoříte si mírumilovný domov pro duši. Jinými slovy, dokud si neuspořádáme vnější prostředí, nemůžeme dosáhnout vnitřní harmonie. Vastu dokonce sdílí jisté podobnosti s rágami, což jsou dokonalé hudební skladby s jistou matematickou strukturou. Rágy jsou ale plně duchovní a působí jako terapie pro duši. Vastu nám pomáhá znovu objevit život v rovnováze s vesmírem a navodit pohodu tím, že si vytvoříme doma, na zahradě nebo v práci zdravé a klidné prostředí. Jak takové rovnováhy a zdravého prostředí dosáhnout? Vastu, směsice silně duchovní filozofie a vědy, je založeno na víře, že ve vesmíru je vše propojeno a všechno se vším souvisí.

 Výstřižek1                                                                                                                                                                                                 

Proto je důležité udržovat pořádek a rovnováhu, jež jsou vesmíru dokonale vlastní. Toho se ve vastu dociluje pečlivým soustředěním se na fyzikální prostor tak, aby bylo co nejlépe využito prastarých teorií spojených s pěti základními prvky: prostorem, vzduchem, ohněm, vodou a zemí, jež jsou přítomné v našem prostředí i v každém z nás. Vztahuje se nejen k pěti prvkům, ale i ke Slunci, k Měsíci, dalším planetám a vůbec všemu ve vesmíru. Navážeme-li s těmito prvky harmonický vztah, odmění se nám klidným okolním prostředím a spokojeností v duši. Vastu také uctívá různá božstva, jež jsou spojena s každým z těchto prvků a s hlavními světovými stranami. Pokud budeme respektovat doménu každého prvku a jeho božstvo, budeme tím respektovat přirozený řád vesmíru.

 

Světová strana

Prvek

Božstvo

Popis

Sever

Vzduch/Voda

Kuber

Vládce Kuber, jenž je pánem bohatství a požitkářství nám žehná vším dostatkem, nejen finanční hojností, ale i duchovní.

Soma

Vládce Soma je pánem Měsíce a zdraví, přináší proto světlo v temnotě, chrání naše zdraví a během spánku nám obnovuje energii.

Severovýchod

Voda

Isa

Ze severovýchodu, brány k bohům, přichází pozitivní vesmírná energie, která se mnohokrát znásobí, pokud zde zakomponujeme vodní plochu, která podporuje klid a ticho. V tomto kvadrantu by se neměly nacházet těžké nebo vysoké předměty, aby energie mohla volně proudit prostorem.

Východ

Prostor/Oheň

Surya

Vládce Surya je pánem Slunce, přináší nám světlo do každého dne, dodává nám osvícení a inspiraci.

Jihovýchod

Oheň

Agni

Jihovýchodu vládne prvek ohně, který přináší horko a vášeň. Agni symbolizuje posvátný oheň, takže tento kvadrant působí očistně.

Jih

Země/Oheň

Yama

Vládce Yama je pánem smrti, jenž také posuzuje, jak plníme dharmu – povinnosti a odpovědnost. Připomíná též zdrženlivost těm, kdož jsou pokoušení jeho protipólem, pánem Kamou.

Jihozápad

Země

Pitri

Tento kvadrant souvisí se silou a vládne mu prvek země. Měl by být zastavěný a posílený těžkými předměty, které budou vesmírnou energii v prostoru zadržovat. Pán předků, bůh Pitri, který je vládcem kvadrantu, představuje moudrost zemřelých.  

Západ

Vzduch/Země

Varuna

Vládce Varuna je pánem oceánů, neznáma a temnoty. Jeho doménou je noc a vítá nebeská světla.

Severozápad

Vzduch

Vayu

Tento kvadrant patří prvku vzduchu a představuje pohyb a neklid. Toto přináší i neustálí proud myšlenek a nápadů.

Střed

Prostor

Brahma

Ze středu vyzařuje duchovní síla a je doménou prvku prostoru a panstvím Bráhmy – stvořitele materiálního světa. Je to vnitřní svatyně domova nebo pracovního prostoru, kde je navozena duchovní pohoda a důležité spojení s Brahmou. Posvátný střed bychom měli respektovat a ponechat jej zcela prázdným.


Vastu nám nenabízí přísná a neohebná pravidla, ale návody, jež nám pomáhají vybrat to nejlepší uspořádání a využití prostoru tak, aby nám co nejlépe prospíval. Cílem vastu je tedy vnést harmonii a pořádek do každého zastavěného prostoru obývaného lidským tělem. Uspořádaný a harmonický prostor vede k uspořádanému a harmonickému vnitřnímu životu, který je tolik potřebný pro dobré zdraví těla, mysli i duše, potažmo v širším měřítku pro vše, co kolem nás existuje. Budova a domov uspořádaný a zařízený podle principu vastu umožňuje za pomoci harmonie pěti základních prvků, aby pozitivní vibrace, jež proplouvají vesmírem, byly řádně vedeny i prostorem našeho domova a na druhou stranu blokuje špatné energie podněcované negativními silami.

Výstřižek3

Toto vše poté podporuje správný tok vibrací u každého jednotlivce tak, aby optimálně prospívala jeho tělesná i duševní schránka. Lidé, kteří zapracovali do svého prostoru filozofii vastu říkají, že nalezli vnitřní klid, což jim umožnilo více se soustředit a činit promyšlená rozhodnutí jak v osobní, tak i v pracovní oblasti. Zmenšil se u nich stres a napětí, lépe se jim pracuje, zlepšuje se zdraví a dokonce, že mnohem lépe prospívají i finančně. Právě nyní je čas na několik praktických rad, jak Vastu funguje či nejdůležitějších doporučení, jak žít v souladu s tímto staroindickým uměním.

Finance, cennosti či věci Vám vzácné: Již jsem se zmínil, že vládcem bohatství Kubera sídlí na severu, proto veškeré ukládání vzácných předmětů, cenností a financí doma či v kanceláři by mělo být právě v severní části bytu a místnosti, potažmo podnikatelské objektu a kanceláře. Budou tak v jeho ochraně, naopak největším prohřeškem by bylo uložit cennosti či finance na severozápadě, kde vládne vzduch přinášející neklid a pohyb, dlouho by se u Vás peníze neudržely. V tomto prostoru se určitě bude dařit věcem spojeným s pohybem, na pozemku např. garáž či kolna nebo pokoj pro hosty. Tento prostor přináší též neklid, takže těm co tráví mnoho času u televizoru, bych doporučoval přesunout jí z optimálního jihovýchodního prostoru do severozápadního kvadrantu.

Ložnice, respektive spaní: Pro mnohé asi velké překvapení, dle vastu spěte s hlavou k jihu či východu. Východ vnáší do podvědomí osvícení a hlavně jih přináší příjemný, hluboký a ozdravný spánek. Nikdy nespěte hlavou k severu. Ve vastu je hlava považována za severní pól těla. Zkuste k sobě přiblížit plusové póly magnetů. Pokud budete spát hlavou k severu, bude vás zesílený účinek této světové strany rušit a nebudete moci klidně spát. V Indických nemocnicích a ájurvédských klinikách jsou lůžka vždy uzpůsobeny tak, aby pacienti leželi hlavou směrem k jihu.

Pokud bydlíte s dětmi a ty spí na jihovýchodě, nemůžete se divit, že se snaží dominovat. Chcete-li si zachovat svou roli rodiče, který poskytuje vedení a učí děti správným hodnotám, měli byste to být vy, kdo spí na jihozápadě. Stejně tak není vhodné, aby děti spaly v jihozápadním kvadrantu, mohli by pak být příliš panovačné a měli by snahu vás ovládat. Pokud toužíte po tom, aby vaše odrostlé dítě „opustilo rodné hnízdo“, pak jeho pokoj a postel v místnosti umístěte do kvadrantu pohybu, tedy na severozápad. Prvek vzduchu podnítí jeho myšlenky na stěhování.

Největší přínos: Podle vastu je největším přínosem, pokud je na severovýchodní části pozemku, který je spojován s prvkem vody právě jezírko, fontána, nádrž s dešťovou vodou či bazén. Čistota vody bude v tomto kvadrantu vždy nejkvalitnější. Severovýchod je považován za zdroj pozitivní vesmírné energie, pokud je pozemek povzbuzen jejím prvkem – vodou, je tato energie mnohonásobně podpořena. Toto pravidlo platí samozřejmě též v obývaných prostorech. Podpořte vesmírnou pozitivní energii na severovýchodě vodou – domácí fontánka či akvárium je vhodným řešením. Uvnitř Vašeho domu je severovýchod ideálním prostorem určeným k meditacím nebo studiu.

Největší prohřešek: Podle vastu je největším prohřeškem umístit do očistného a energii přijímajícího severovýchodního kvadrantu WC nebo žumpu či čističku. Je to stejné, jako by Vám někdo poblíž Vašeho pozemku v místě, odkud většinou vane vítr, založil skládku.

Přihlášení