Ájurvéda.... Blahodárné byliny..... Jóga.... Jyotish...

Výběr pozemku a doporučení

Védské soubory Mansara a Mayamata nám detailně popisují pravidla, podle nichž se řídí správný výběr místa, na němž se má stavět. Popisují různé pokusy s půdou, které mají určit její kvalitu. Tyto testy k určení kvality půdy a dostupnosti vody měly velké opodstatnění a logiku. Pokud chtěl zájemce o pozemek či stavebník určit kvalitu půdy, měl na pozemku vykopat jámu a pak jí opět vykopanou zeminou naplnit. Jestliže půda jámu nenaplnila, tak tento prostor pro stavění nebyl vhodný, neboť půda sesedala a neudržela by tíhu stavby. Pokud jámu naplnila, byla její kvalita dobrá, ale nijak zvlášť kvalitní. Bylo-li však půdy tolik, že jámu už zpět nenaplnila, pak bylo toto místo pro stavbu ideální. Znamenalo to, že je půda pevná a kompaktní, a tudíž pod tíhou budovy nesesedne ani nesesune. Pokud chtěl zájemce o pozemek či stavebník zjistit, zda je půda příliš suchá nebo vlhká, vykopal díru do země velkou, jako dospělí člověk se vztyčenýma rukama nad hlavu. Jestliže se v takové hloubce objevila voda, pak to naznačovalo, že je zde podzemní vody na studnu dost. Pokud se stejně hluboká jáma zaplnila vodou po okraj a po čtyřiadvaceti hodinách nebylo po vodě ani památky, byla tato půda příliš suchá.  Bylo-li však v jámě příliš moc vody, znamenalo to, že je půda naopak příliš vlhká a též ke stavění a užívání nevhodná. Pokud však v jámě trochu vody zůstalo, pak to byla známka toho, že půda i pozemek je pro stavební účely vhodná. Pokud si pořídíme pozemek, neměli bychom ho totálně rekultivovat, ale respektovat přírodu a co nejméně narušit energii, která na tomto pozemku věky proudila. Pokud začneme čistit svůj pozemek, schovejte si kameny či balvany, které potom můžete použít do skalky nebo ohraničit cestičku po pozemku. Stromy nekácejte bez rozmyslu nebo zvažte, že byste ponechali třeba pařezy na jejich původním místě a využily je pro nějaký estetický prvek. Pokud budete svůj pozemek oplocovat, použijte přírodní materiály – dřevěné ploty, kamennou zídku, které můžou být ještě porostlé popínavými rostlinami. Plot je skvělá zástěna, ale pokud použijete přírodní materiály a rostliny, zdůrazníte tím krásu přírody a Váš vztah k ní, a ne snahu o odloučenost a izolaci. Při sázení rostlin a stromů se držte zákonitostí uvedených níže, pokuste se nenarušovat harmonický vztah základních prvků. Pokud přesto budete muset narušit přirozenou rovnováhu z důvodu místních podnebných podmínek či jiných omezujících vlivů, nezapomeňte vždy symbolicky upokojit prvky a jejich božstva (viz. předešlý článek).

Země se točí kolem své osy nakloněné k severovýchodu. Severovýchod je proto branou k bohům, je to hlavní zdroj pozitivní vesmírné energie. Právě z tohoto důvodu by se v ideálním případě měla parcela svažovat na sever a východ a zvedat se směrem na jih a západ. Na severovýchodě je vhodná nějaká prohlubeň nebo v ideálním případě jezírko či jakoukoli vodní nádrž, která přitahuje vesmírnou energii a několikanásobně navýší příjem pozitivní energie. Na jihozápadě je vhodná jakákoliv těžká a vysoká fyzická překážka (těžké kamenné oplocení) nebo přírodní bariera (živý plot, vysoké a mohutné stromy, skalka), která naopak pomůže pozitivní vesmírnou energii na pozemku zadržet. Vstup či vjezd na pozemek by měl být též v severovýchodním kvadrantu pozemku, abychom vstupovali na pozemek společně s vesmírnou pozitivní energií.

Severovýchod – hlavní vstup na pozemek, vodní plocha, volné místo, zahrada s květinami a bylinkami, sklep.

Východ – vstup na pozemek, zahrádka – teplomilné a barevné rostliny (ve středu zahrádky nejvyšší rostliny), vodní plocha, terasa, volné místo. Neměli by zde stát vysoké a mohutné stromy, které by stínily.

Jihovýchod – garáž či parkovací prostor, stroje, elektro/plyn rozvodna, zahradní krb, prostor s absencí vody.

Jih – těžké předměty, co nejméně volného prostoru, stromy, vyvýšenina, vysoká zeď, prostor s absencí vody.

Jihozápad – přístavby, těžké objekty, kameny a skalka, vysoká zeď, vysoké a objemné stromy, opět bez vody. 

Západ – vysoké, mohutné stromy, vysoké zdi a vyvýšeniny, které pomohou zadržet pozitivní energii, další vedlejší vstup na pozemek.

Severozápad – garáž či parkovací prostor, kůlna, kolárna, bylinková zahrada, dětské hřiště.

Sever – vstup na pozemek, zahrada – dobře se zde daří bylinkám nebo vonným květinám či nízkým keříkům, vodní plocha, terasa, volný prostor, sklepní objekty, oplocení z živého plotu.

Zóna klidu – nejlépe je vytvořit si zónu klidu na severu, severovýchodě nebo východě, kde využijete klidné místo pro čerpání pozitivní energie. Do okolního prostředí si zapracujte předměty, které pro vás mají osobní význam. Zóny klidu jinde vždy zakomponujte v kvadrantu na severu až východě.

Umístění domu na pozemku

Největší část otevřeného prostoru na pozemku by měla být ponechána na severovýchodě, dům by pak měl být situován směrem k jihozápadu, kde bude přijímat co nejvíce východních paprsků Slunce a vnikající pozitivní energii ze severovýchodu. Garáž je nejvhodněji vystavěna na jihovýchodě, kde je vládnoucím prvkem oheň, s kterým je spojováno palivo a elektroinstalace vozidla. Dalším možným místem je severozápad s vládnoucím prvkem vzduchu a tudíž i pohybem, auto odjíždí a přijíždí.

 

Pozemek dle Vastu

Přihlášení