Ájurvéda.... Blahodárné byliny..... Jóga.... Jyotish...

ZÁKONITOSTI A PŮSOBENÍ SVĚTOVÝCH STRAN

Hlavní světové strany

Hlavní světové směry hrají ve vastu důležitou roli rovnováhy nejen ve fyzickém světě, ale i z morálního hlediska a v mandale vastu puruša vyjadřují princip dualit, dobro a zlo, světlo a tma, východ a západ slunce, osvícení a ignorace.

Sever

Severu vládne Kuber, bůh bohatství, prosperity a požitků, společně s bohy zrození. Kuber svou říši sdílí se Somou, pánem Měsíce a zdraví. Měsíc po obloze cestuje ze severozápadu na severovýchod a září přitom v celé své nebeské kráse. Pokud toužíte po úspěchu, zkuste pohledět na sever. Obdržíte požehnání Kubery a Somy, představujících bohatství a zdraví – což v sobě zahrnuje i duchovní bohatství. Na severu se daří mnoha léčivým bylinkám, a to obzvláště v horském prostředí. Pokud budete léčivé produkty a léky skladovat v severní části prostoru, ochráníte tím jejich léčivé vlastnosti. Sever je tedy směr bohatství, prosperity, stability a bezpečnosti. Je slibným směrem pro jakýkoli druh podnikání. Struktura orientovaná na sever přináší obyvatelům bohatství a prosperitu.

Sever je vhodný pro: balkón či verandu, meditační místnost, koupelnu, dětskou ložnici, vchod, zahradu, prádelnu, kancelář, knihovnu, obývací či rodinný pokoj, schodiště, sklad, sejf, septik.

Východ

Východu dominuje Surya, védský bůh Slunce, poskytuje nám světlo a osvícení, někdy se uvádí též bůh Indra, který ovlivňuje fyzické pohodlí a duševní klid. Pokud by byl svět zahalen v neustálé temnotě, žádný živý organismus by nepřežil. Budete-li při studiu nebo tvořivé práci sedět tváří k východu, bude vám inspirací osvícení, jež přichází právě z tohoto směru. Východ je příznivým směrem, který je vnímán, že přináší štěstí, mír, prosperitu, harmonii a zdraví. Pozemky orientované na východ se doporučují pro obytné místnosti.

Východ je vhodný pro: otevřený prostor, balkón či verandu, koupelnu, jídelnu, prádelnu, obývací či rodinný pokoj, schodiště, vstupní hala nebo čekárna (pokud je hlavní vchod také na východ), toaleta, zasedací místnost, kancelář nebo knihovna, studovna, meditační místnost.

Jih

Na jihu vládne Yama, védský bůh dharmy a smrti, který také dohlíží na svět předků. Yama soudí duši po smrti a rozhoduje o jejím dalším osudu, zda si odbude další kolo v cyklu zrození nebo zda bude již osvobozena a dojde k osvícení. Zrození a osvícení, to je asi ta nejpodstatnější dualita, jak využít dualit a ovlivnit jejich působení? Chceme-li oddálit své setkání s Yamou (se smrtí), musíme si dávat pozor na dobré bytí a co nejvíce si naklonit boha zdraví Somu. Pokud chceme být po smrti Yamou odměněni, zamyslete se nad přílišným vyhledáváním potěšení vyvolávané bohem Kuberou. Jestliže budete v práci sedět zády k jihu, budete mít neustále na mysli to, za co odpovídáte, a obdržíte sílu a moudro svých předků. Struktura orientovaná na jih přináší svým obyvatelům záchranu a osvobození od pozemských starostí. Dům orientovaný na jih je vhodnější pro jednotlivce, kteří nemají zájem o světské záležitosti, ale o duchovnější způsob života.

Jih je vhodný pro: ložnice, nevařící zóna kuchyně, jídelna, obývací či rodinný pokoj, kancelář, knihovna, sklad, septik.

Západ

Západu dominuje Varuna, védské božstvo, jež mělo v průběhu věků mnoho různých rolí, je to vládce oceánů a hlavně temnoty a neznáma, právě tam chodí odpočívat paprsky Slunce a uvolňují tak místo temnotě noci. Varuna tak představuje protikladný princip k Suryovi. Jestliže se obrátíte zády k temnotě a neznámému, můžete obdržet světlo východu a osvícení. Západ je směrem, kde dům orientovaný v tomto prostoru přinese svým obyvatelům materiální růst a prosperitu.

Západ je vhodný pro: ložnice, jídelna, obývací či rodinný pokoj, kancelář, knihovna, schodiště, studovna, septik.

Vedlejší světové strany a pět základních elementů

Severovýchod a element voda

V severovýchodním rohu mandaly vastu puruša se nachází prvek vody a dominuje mu védský bůh Isa. Během vývoje hinduismu se Isa změnil v Rudru a ještě později se stal Šivou, ničivou silou v posvátné hinduistické trojici hlavních božstev. Duchovně je vedlejší světová strana severovýchodu považována za bránu k bohům a je tak považována za zdroj božské a vesmírné pozitivní energie. Právě proto je na tomto místě nejlépe zřídit uvnitř domu meditační či relaxační místnost. Podle vastu k nám tato energie posilující plodnost a sílu proudí právě ze severovýchodu díky mírnému sklonu zemské osy vůči ose Slunce, rozdíl jednotlivých os činí 23,5 stupně. Tento rozdíl je příčinou střídáním ročních období a ovlivňuje délku dne i noci. Ze severovýchodu tyto energie plují přes pozemky jihozápadním směrem. Mnozí odborníci na vastu říkají, že nejčistší vodu často nalézají v severovýchodním kvadrantu pozemku. Podle vastu je tato část pozemku ideálně vhodná pro jezírko, bazén, fontánu nebo jen volný trávník. Pokud je tento kvadrant níže než ostatní části pozemku, je to velkou výhodou. Díky tomuto sklonu se v této části pozemku zadržují prospěšné energie z vesmíru, které se pak rozprostírají po celém pozemku. Severovýchodní prostor by měl být v každém případě čistý a lehký, nemělo by se zde vyskytovat nic, co by tento prostor znečišťovalo a nic těžkého a mohutného. Severovýchod je ve vašem příbytku též ideálním prostorem pro studovnu. V místnosti na severovýchod je vhodné umístit předmět určený k zamyšlení – obrázek něčeho nebo fotografii žijící osoby, již milujete nebo si jí vážíte.

Severovýchod je vhodný pro: ložnice pro starší, meditační místnost, studovna, knihovna, veranda, vodní rezervoár a vstup vodního potrubí na pozemek a do objektu.

Severovýchod není vhodný pro: kuchyně, hlavní ložnice, koupelna, pokoj pro hosty, krb, kotelna, technickou místnost, septik a WC, schodiště.

Jihovýchod a element oheň

V jihovýchodním rohu mandaly vastu puruša se nachází prvek ohně a dominuje mu védský bůh ohně Agni, je to proto prostor aktivující teplo a energii. Tento kvadrant je též nazýván světlem vědění a také představuje probuzení duše. Prvek ohně osvobozuje duši z jejího tělesného vězení, proto hinduisté své mrtvé spalují. Prvek ohně je extrémně choulostivý a je třeba s ním zacházet velice opatrně. Příliš mnoho ohně v tomto kvadrantu může působit potíže a dokonce ničit. I jen krátký kontakt s ohněm může způsobit zranění, zatímco přítomnost ohně zase může mít za příčinu velké pohodlí. V modernizované interpretaci vastu se kvadrant ohně také vztahuje na elektrické vybavení. Na pozemku by všechno, co je nějak spojeno s ohněm či elektřinou, mělo být umístěno v jihovýchodním kvadrantu. Uvnitř domu je ideální umístění kuchyně v jihovýchodním kvadrantu a pracovní deska uzpůsobena tak, aby kuchař byl při vaření obrácen k východu. V místnosti je tento rohový kvadrant dobrým místem pro elektrické vybavení – sporáky, roboty, zábavné systémy, televize, počítače, atd.

Jihovýchod je vhodný pro: kotelnu, krb, elektrickou rozvodnu a tedy vstup elektro rozvodů do objektu, technickou místnost, garáž. Z dalších krátkodobě užívaných místností jsou vhodné ložnice pro hosty, tělocvična, malý prostor pro krátké posezení, např. při kávě nebo čaji, studijní prostor či kancelář.

Jihovýchod není vhodný pro: vchod a schodiště, ložnice, koupelna, hlavní pracovní kancelář, obývací pokoj, meditační místnost, vodní nádrž, trezor, septik a WC.

Jihozápad a element země

V jihozápadním rohu mandaly vastu puruša se nachází prvek země a dominuje mu védský bůh předků Pitri, je to prostor přinášející sice klid, ale i tíhu a chlad. Tento kvadrant se také pojí s moudrostí, pokud se tedy usídlíme na jihozápadě, budeme těžit z časem prověřeného moudra a pochopení. Obecně by tento kvadrant měl sloužit jako bariéra, jež na místě zadržuje duchovní síly a pozitivní energie, které se každým místem, stavbou i místností pohybují směrem ze severovýchodu na jihozápad. Zemský prvek země unese veškerou tíhu a váhu, takže tato část pozemku by měla nést tu největší tíhu. Je to dobré místo pro skalku, těžkou sochu, mohutné vzrostlé stromy, pokud je v tomto místě přirozené návrší, je to přímo ideální a může vám to přinést štěstí. Uvnitř domu by na jihozápadě měla být umístěna hlavní ložnice, obývací pokoj nebo kancelář. Pozor, pokud by v této části domu spali děti, mohly by být příliš panovačné se snahami vás ovládat. V místnosti by v tomto kvadrantu měly být umístěny ty nejtěžší a největší kusy nábytku.

Jihozápad je vhodný pro: garáž, tělocvičnu či posilovnu, knihovnu, sekundární meditační místnost a vodní nádrž (např. dešťové vody).

Jihozápad není vhodný pro: dětský pokoj i s ložnicí, krb a kotelna, pokoj pro hosty, kuchyně, prádelna, schodiště, studijní místnost, koupelna a WC, septik.

Severozápad a element vzduch

V severozápadním rohu mandaly vastu puruša se nachází prvek vzduchu a dominuje mu védský bůh větrů Vayu, který předává veškerý pohyb a dech všem formám života. Pomáhá „pohybovat“ myšlenkami, které pak vedou k dosažení cílů a k úspěchu, celkově ovlivňuje mysl, emoce a náladu. V souvislosti s pohybem je severozápad nejvhodnějším místem pro pokoj pro hosty, nezůstanou příliš dlouho a instinktivně vás včas opustí, stejně tak to platí i pro vaše již dospívající mladé potomky, kteří jsou již připraveni na samostatný život. Pokud se příliš často díváte na televizi, udělejte výjimku a umístěte televizi místo do jihovýchodního rohu na severozápad. Toto umístění spojené s pohybem zajistí, že budete neklidní, po chvíli se zvednete a odejdete.

Severozápad je vhodný pro: kotelnu, krb, elektrickou rozvodnu a tedy vstup elektro rozvodů do objektu, sklad, technickou místnost, garáž, kuchyň, obývací pokoj, krátkodobá kancelář, tělocvična či posilovna, prádelna, knihovna.

Severozápad není vhodný pro: balkón či veranda, dětský pokoj i se spaním, kancelář k podnikání, schodiště, studijní místnost, trezor, septik a WC.

Posvátný střed a element prostor

V samotném posvátném středu mandaly vastu puruša se nachází prvek prostoru a dominuje mu samotný Bráhma, stvořitel hmotného světa. Posvátný střed, tzv. prostor Bráhmasthana představuje rezervoár duchovní energie, která se tu zadržuje a pak se odtud do všech směrů rozšiřuje ve formě prospěšných vibrací. Pokuste se ve středu jakéhokoli prostoru udržet otevřený prostor, u budovy se snažte omezit stavební zásahy co nejméně. Otevřený střed zmenšuje možnost, že se ublíží vesmírnému duchu a také umožňuje volný proud duchovních vibrací celou budovou.

Posvátný střed by měl být volný, snažte se: neusazovat prostor nábytkem, jakýmikoli předměty spojenými s prvky ohně či vody, neměly by tímto prostorem procházet žádné mechanické, vodovodní a elektro rozvody či systémy.

Střed objektu není vhodný pro: koupelnu, kuchyň, jídelnu, krb, kotelnu, technickou místnost, kancelář, schodiště, trezor, toaletu.

Harmonizace narušených prostor

Pokud je jistý prvek umístěn do oblasti, která patří jinému prvku, a neexistuje způsob, jak to změnit, bude harmonie mezi těmito dvěma prvky narušena. Pro znovunastolení harmonie mezi těmito dvěma prvky se můžeme pokusit o usmíření – dosaďte na toto místo uklidňující božstvo, symbol tohoto božstva nebo předepsanou kombinací barev, jež přispějí k harmonizaci. Tím prokážete úctu i respekt vniknuvšímu prvku i prvku, který by měl tomuto narušenému prostoru vládnout. Všechna védská božstva jsou velice laskavá a ať si vyberete jakékoli božstvo, uchlácholí rozbouřené prvky. Jedním z nejvhodnějších bohů k uspokojení prvků je bůh Ganéša, který odstraňuje veškeré překážky. Umístěte obrázek Ganéši do narušeného kvadrantu k usmíření narušených prvků. Dalšími možnostmi, jak uspokojit znesvářené prvky mohou být jantry planet nebo všestranná Šrí jantra, čakra Meru či pyramida Vasati

         Šrí jantra          Meru chakra  Vasati pyramid

                       Šrí jantra                                     Meru chakra                                             Vasati pyramida                 

 

BOŽSTVO

SYMBOLICKÉ ZPODOBNĚNÍ

Bráhma

Lotos, soška nebo obrázek labutě, šňůra korálků

Sarasvatí

Stará kniha, noty, lotos, soška nebo obrázek páva nebo labutě

Šiva

Leštěný oválný kámen představující Šivův linga, soška nebo obrázek býka

Párvatí

Korálky zlaté barvy, lotos

Durga

Soška, tygra či lva

Ganéša

Soška

Višnu

Lastura, ryba, želva či soška nebo obrázek některého z jeho avatarů, jako jsou Ráma, Kršna, Buddha

Lakšmí

Několik mincí

Ráma

Luk či šíp

Krišna

Dřevěná flétna

Hanuman

Soška nebo obrázek opice

Přihlášení