Ájurvéda.... Blahodárné byliny..... Jóga.... Jyotish...

Jóga, ájurvéda, džjótiš a stejně tak vastu, všechny tyto obory jsou větve z kmene védského vědění. Tento pomyslný košatý strom pochází z védských textů, které se zakládají na účelném propojení vědy a duchovna. Základní védský přírodní zákon znamená přirozený řád a harmonii vesmíru. Všechno, co v přírodě existuje, má správné proporce a rytmus, který dává celému světu půvab a krásu. Každý stvořený objekt nebo forma mají v záhadném schématu vesmíru svou funkci a své místo. Pokud jsou harmonie a pořádek vesmíru porušeny, znamená to chaos, disharmonii a absenci blaha pro veškerou existenci od hor a řek po každé stvoření až k těm nejmenším organismům. Tento princip dokonalé harmonie a řádu ve vesmíru je základním pravidlem, jimž se řídí i vastu. V indii se vastu úzce pojí s místní astrologií nazývanou džjótiš. Džjótiš tvoří pevnou součást života mnoha Indů, data všech důležitých událostí se určují podle této astrologické nauky.  Při józe i ájurvédě se celému tělu i mysli dostává pečlivě promyšlené péče a s využitím všech oborů se pak neviditelná duše cítí živená a klidná. To platí pro všechny védské vědní obory. Vastu a všechny védské nauky přijímají pravdu o všezahrnujícím božství, jež přebývá ve všem od nejmenšího oblázku až po všechny organismy obývající svět kolem nás. Zahrnuje to i pochopení o božství uvnitř našeho vlastního skutečného Já. Základem je získat respekt k okolnímu světu a především sám k sobě.

Co je tedy jedna z těch větví pojednávající o vědě vastu? Indové jí skromně nazývají vědou o architektuře, která přináší do domu harmonii, je vědecká a zároveň duchovní. Netýká se však jen estetiky, ale i povahy vesmíru a našeho spojení s ním a vztahu k němu. Je založeno na vnitřní i vnější harmonii, která vychází z toho, že navážeme správný vztah s každým obývaným prostorem. Porušte zákon přírody v návrhu svého domu, uvnitř v domě nebo na pracovišti a budete mít něco, co postrádá harmonii. Pokud se ale budete zákonem přírody a vesmírnými zákonitostmi řídit, naleznete harmonii a vnitřní mír a vytvoříte si mírumilovný domov pro duši. Jinými slovy, dokud si neuspořádáme vnější prostředí, nemůžeme dosáhnout vnitřní harmonie. Vastu dokonce sdílí jisté podobnosti s rágami, což jsou dokonalé hudební skladby s jistou matematickou strukturou. Rágy jsou ale plně duchovní a působí jako terapie pro duši. Vastu nám pomáhá znovu objevit život v rovnováze s vesmírem a navodit pohodu tím, že si vytvoříme doma, na zahradě nebo v práci zdravé a klidné prostředí. Jak takové rovnováhy a zdravého prostředí dosáhnout? Vastu, směsice silně duchovní filozofie a vědy, je založeno na víře, že ve vesmíru je vše propojeno a všechno se vším souvisí.

 Výstřižek1                                                                                                                                                                                                 

Proto je důležité udržovat pořádek a rovnováhu, jež jsou vesmíru dokonale vlastní. Toho se ve vastu dociluje pečlivým soustředěním se na fyzikální prostor tak, aby bylo co nejlépe využito prastarých teorií spojených s pěti základními prvky: prostorem, vzduchem, ohněm, vodou a zemí, jež jsou přítomné v našem prostředí i v každém z nás. Vztahuje se nejen k pěti prvkům, ale i ke Slunci, k Měsíci, dalším planetám a vůbec všemu ve vesmíru. Navážeme-li s těmito prvky harmonický vztah, odmění se nám klidným okolním prostředím a spokojeností v duši. Vastu také uctívá různá božstva, jež jsou spojena s každým z těchto prvků a s hlavními světovými stranami. Pokud budeme respektovat doménu každého prvku a jeho božstvo, budeme tím respektovat přirozený řád vesmíru.

 

Světová strana

Prvek

Božstvo

Popis

Sever

Vzduch/Voda

Kuber

Vládce Kuber, jenž je pánem bohatství a požitkářství nám žehná vším dostatkem, nejen finanční hojností, ale i duchovní.

Soma

Vládce Soma je pánem Měsíce a zdraví, přináší proto světlo v temnotě, chrání naše zdraví a během spánku nám obnovuje energii.

Severovýchod

Voda

Isa

Ze severovýchodu, brány k bohům, přichází pozitivní vesmírná energie, která se mnohokrát znásobí, pokud zde zakomponujeme vodní plochu, která podporuje klid a ticho. V tomto kvadrantu by se neměly nacházet těžké nebo vysoké předměty, aby energie mohla volně proudit prostorem.

Východ

Prostor/Oheň

Surya

Vládce Surya je pánem Slunce, přináší nám světlo do každého dne, dodává nám osvícení a inspiraci.

Jihovýchod

Oheň

Agni

Jihovýchodu vládne prvek ohně, který přináší horko a vášeň. Agni symbolizuje posvátný oheň, takže tento kvadrant působí očistně.

Jih

Země/Oheň

Yama

Vládce Yama je pánem smrti, jenž také posuzuje, jak plníme dharmu – povinnosti a odpovědnost. Připomíná též zdrženlivost těm, kdož jsou pokoušení jeho protipólem, pánem Kamou.

Jihozápad

Země

Pitri

Tento kvadrant souvisí se silou a vládne mu prvek země. Měl by být zastavěný a posílený těžkými předměty, které budou vesmírnou energii v prostoru zadržovat. Pán předků, bůh Pitri, který je vládcem kvadrantu, představuje moudrost zemřelých.  

Západ

Vzduch/Země

Varuna

Vládce Varuna je pánem oceánů, neznáma a temnoty. Jeho doménou je noc a vítá nebeská světla.

Severozápad

Vzduch

Vayu

Tento kvadrant patří prvku vzduchu a představuje pohyb a neklid. Toto přináší i neustálí proud myšlenek a nápadů.

Střed

Prostor

Brahma

Ze středu vyzařuje duchovní síla a je doménou prvku prostoru a panstvím Bráhmy – stvořitele materiálního světa. Je to vnitřní svatyně domova nebo pracovního prostoru, kde je navozena duchovní pohoda a důležité spojení s Brahmou. Posvátný střed bychom měli respektovat a ponechat jej zcela prázdným.


Vastu nám nenabízí přísná a neohebná pravidla, ale návody, jež nám pomáhají vybrat to nejlepší uspořádání a využití prostoru tak, aby nám co nejlépe prospíval. Cílem vastu je tedy vnést harmonii a pořádek do každého zastavěného prostoru obývaného lidským tělem. Uspořádaný a harmonický prostor vede k uspořádanému a harmonickému vnitřnímu životu, který je tolik potřebný pro dobré zdraví těla, mysli i duše, potažmo v širším měřítku pro vše, co kolem nás existuje. Budova a domov uspořádaný a zařízený podle principu vastu umožňuje za pomoci harmonie pěti základních prvků, aby pozitivní vibrace, jež proplouvají vesmírem, byly řádně vedeny i prostorem našeho domova a na druhou stranu blokuje špatné energie podněcované negativními silami.

Výstřižek3

Toto vše poté podporuje správný tok vibrací u každého jednotlivce tak, aby optimálně prospívala jeho tělesná i duševní schránka. Lidé, kteří zapracovali do svého prostoru filozofii vastu říkají, že nalezli vnitřní klid, což jim umožnilo více se soustředit a činit promyšlená rozhodnutí jak v osobní, tak i v pracovní oblasti. Zmenšil se u nich stres a napětí, lépe se jim pracuje, zlepšuje se zdraví a dokonce, že mnohem lépe prospívají i finančně. Právě nyní je čas na několik praktických rad, jak Vastu funguje či nejdůležitějších doporučení, jak žít v souladu s tímto staroindickým uměním.

Finance, cennosti či věci Vám vzácné: Již jsem se zmínil, že vládcem bohatství Kubera sídlí na severu, proto veškeré ukládání vzácných předmětů, cenností a financí doma či v kanceláři by mělo být právě v severní části bytu a místnosti, potažmo podnikatelské objektu a kanceláře. Budou tak v jeho ochraně, naopak největším prohřeškem by bylo uložit cennosti či finance na severozápadě, kde vládne vzduch přinášející neklid a pohyb, dlouho by se u Vás peníze neudržely. V tomto prostoru se určitě bude dařit věcem spojeným s pohybem, na pozemku např. garáž či kolna nebo pokoj pro hosty. Tento prostor přináší též neklid, takže těm co tráví mnoho času u televizoru, bych doporučoval přesunout jí z optimálního jihovýchodního prostoru do severozápadního kvadrantu.

Ložnice, respektive spaní: Pro mnohé asi velké překvapení, dle vastu spěte s hlavou k jihu či východu. Východ vnáší do podvědomí osvícení a hlavně jih přináší příjemný, hluboký a ozdravný spánek. Nikdy nespěte hlavou k severu. Ve vastu je hlava považována za severní pól těla. Zkuste k sobě přiblížit plusové póly magnetů. Pokud budete spát hlavou k severu, bude vás zesílený účinek této světové strany rušit a nebudete moci klidně spát. V Indických nemocnicích a ájurvédských klinikách jsou lůžka vždy uzpůsobeny tak, aby pacienti leželi hlavou směrem k jihu.

Pokud bydlíte s dětmi a ty spí na jihovýchodě, nemůžete se divit, že se snaží dominovat. Chcete-li si zachovat svou roli rodiče, který poskytuje vedení a učí děti správným hodnotám, měli byste to být vy, kdo spí na jihozápadě. Stejně tak není vhodné, aby děti spaly v jihozápadním kvadrantu, mohli by pak být příliš panovačné a měli by snahu vás ovládat. Pokud toužíte po tom, aby vaše odrostlé dítě „opustilo rodné hnízdo“, pak jeho pokoj a postel v místnosti umístěte do kvadrantu pohybu, tedy na severozápad. Prvek vzduchu podnítí jeho myšlenky na stěhování.

Největší přínos: Podle vastu je největším přínosem, pokud je na severovýchodní části pozemku, který je spojován s prvkem vody právě jezírko, fontána, nádrž s dešťovou vodou či bazén. Čistota vody bude v tomto kvadrantu vždy nejkvalitnější. Severovýchod je považován za zdroj pozitivní vesmírné energie, pokud je pozemek povzbuzen jejím prvkem – vodou, je tato energie mnohonásobně podpořena. Toto pravidlo platí samozřejmě též v obývaných prostorech. Podpořte vesmírnou pozitivní energii na severovýchodě vodou – domácí fontánka či akvárium je vhodným řešením. Uvnitř Vašeho domu je severovýchod ideálním prostorem určeným k meditacím nebo studiu.

Největší prohřešek: Podle vastu je největším prohřeškem umístit do očistného a energii přijímajícího severovýchodního kvadrantu WC nebo žumpu či čističku. Je to stejné, jako by Vám někdo poblíž Vašeho pozemku v místě, odkud většinou vane vítr, založil skládku.

Přihlášení