Ájurvéda.... Blahodárné byliny..... Jóga.... Jyotish...

MANTRA

Nejběžnější a nejpoužívanější technikou jógy je mantra. Je možné tvrdit, že jóga je vlastně mantra. Zatímco ásany jako tělesné polohy mají s účinkem na tělo zřetelnější vazbu, jsou mantry stejně důležitými a nezastupitelnými „polohami“ pro mysl. Tak jako ásany poskytují tělu zdraví a pružnost, poskytují mantry zdraví a schopnost přizpůsobivosti mysli. Ve slově mantra je kořen man, jenž znamená myslit, spojen s prvkem tra, který tvoří slovo nástroj – proto mantra je nástrojem k myšlení. Základy slova mantra též přeložit, jako man (manana), což lze přeložit jako opakovaně a tra (trana), což znamená chránit před samsárem znovuzrozením. Mantra posouvá vpřed, k následování čtyř povinností neboli cílů života – artha, káma, dharma a mókša. Mantra je energeticky nabitý zvuk či posvátné slovo. Zvuk představuje původní formu veškeré energie. Představuje klíčovou duchovní techniku a je základem všech náboženských tradic, textů a modlitebních technik. Například prostřednictvím modlitby, v níž promlouváme k Božské podstatě, se nám dostává právě Boží milosti. Pro práci s myslí představuje mantra základní prostředek, protože její vliv sahá až k nejhlubším úrovním vědomí. Mantry ovlivňují nejen naše vědomí, ale i naše podvědomí, uklidňují a harmonizují mysl, odstraňují pochyby, lhostejnost, nervozitu a podobné negativní stavy mysli. Vedou ke zpomalení metabolického procesu, nepokoj a neklid mysli je zvládán, zbavujeme se neuróz a komplexů, mysl dosahuje určitého stavu míru a vznešenosti. Nemá příliš cenu druhé přesvědčovat o účincích manter, nejlépe vás přesvědčí vlastní zkušenost, a když její účinky pocítíte sami na sobě. Náš přístup k mantrám by měl být upřímný, plný víry, oddanosti a jemné pozornosti. Jak silná bude naše víra, tak silné budou i účinky manter, my sami rozhodujeme o tom, nakolik nám tato metoda může pomoci. V duchu opakovaná mantra pročišťuje kauzální tělo či samskárické pole duše a pomáhá tak měnit podvědomé návyky a sklony. Na druhé straně nahlas pronášená mantra je důležitým prostředkem léčby jemnohmotného těla a pročišťování pole vjemů. Mantru lze používat k usměrňování léčivé prány, která se prostřednictvím mantry přenáší. Prána samotná je neprojeveným zvukem, který slyšíme v přirozeném zvuku dýchání. Mantry, jako základní a hlavní techniky, spojují jóguájurvédou. Zatímco jóga používá manter k osobnímu vývoji, ájurvéda je využívá jako nástroj k osobní léčbě. Dvě základní léčebné metody ájurvédy představují byliny pro tělo a mantry pro mysl. Mysl se skládá z myšlenek, které jsou tvořeny slovy a zvuky. Mysl každého člověka má svůj jedinečný zvukový vzorec či mantru, stejně tak i sama duše má svou mantrickou vibraci. Pokud ji poznáme a naučíme se ji, dokážeme jejím prostřednictvím probudit všechny vnitřní síly, což právě v dnešní době hodně důležité. Pomocí manter tedy můžeme usměrňovat energii vědomí nebo prány a spojovat se tak s tím, k čemu ji směřujeme. Stejným způsobem můžeme také promlouvat k údům či orgánům svého těla. Mantra k nim přivádí léčivou energii a probouzí v nich organickou inteligenci, která je přítomna v každé živé buňce. Lidské tělo je jistým „zvukovým tělem“ a je tudíž možné na jeho energie působit pouhou zvukovou vibrací. Každá hláska sanskrtské abecedy odpovídá nějaké části lidského těla, v souhrnu se pak nazývá mantra puruša neboli „zvuková osoba“. Na jednotlivé hlásky zde není prostor, alespoň obecně. Samohlásky (je jich 16) jsou vytvořeny otevřeným zvukem a jejich výslovnost není závislá na žádné souhlásce. Reprezentují proto jednak mysl a ducha, ale jsou též zařazeny do jednotlivých částí hlavy a jsou jim tak přiřazeny i jednotlivé smyslové orgány. Souhlásky jsou zvuky závislé na přítomnosti samohlásek, proto představují hmotu a tvar, jsou tedy přiřazeny trupu a končetinám. Jednotlivé souhlásky mají též vazbu na jednotlivé planety. Na pomezí zvuku souhlásek a samohlásek se nacházejí polosamohlásky, kterým jsou přiřazeny tělesné tkáně a živlové prvky.

Důležité bídža mantry.

Mantra óm je nejdůležitější ze všech mantrických zvuků, jež zastupuje samotné Boží slovo. Je to tzv. prána bídža, je zvukem prány a vnitřního světla, energeticky a vitalizující zvuk zvedá naší energii vzhůru páteří. Je téměř běžné, že mantry obvykle začínají a mnohdy také končí právě óm, jeho přítomností se mantra otevře, pročistí nebo uvolní a celkově se zesílí. Nese v sobě nesmrtelnou sílu vyššího Já (átmana) a má rozpínavý a vzhůru vynášející účinek. Óm očišťuje mysl, zprůchodňuje všechny dráhy a posiluje ódžas. Probouzí pozitivní životní sílu (pránu) nutnou k tomu, aby uzdravení vůbec mohlo probíhat. Otevírá veškerý potenciál vědomí. Je to zvuk, jenž v sobě nese potvrzení či ujištění, jež nám umožňuje příjímat se takoví, jací jsme, a otevírá v nás působení pozitivních vesmírných sil. Obvykle je spojována s představou zlaté barvy, která přenáší oživující sluneční síly a inteligenci.

16 Hlásek hlavy a smyslů – Slunce

  

 am 

Vrchol hlavy

 

 im

Pravé oko

 

um

Pravé ucho

 

rim

Pravá skráň

 

Irm

Pravá nosní dírka

 

ém

Horní ret

 

óm

Horní řada zubů

 

am

Horní patro

 

ám

Čelo

 

ím

Levé oko

 

úm

Levé ucho

 

rím

Levá skráň

 

Írm

Levá nosní dírka

 

aim

Dolní ret

 

aum

Dolní řada zubů

 

ah

Dolní patro


9 hlásek tělesných tkání - Měsíc

 

jam

Tkáňový mok

4. Vzdušná čakra – srdce

 

ram

Krev

3. Ohňová čakra - pupek

 

lam

Svalová tkáň

1. Zemská čakra - kostrč

 

vam

Tuková tkáň

2. Vodní čakra - kříž

 

šam

Kostní tkáň

Zádrž po nádech

 

śam

Morek

Zádrž po výdechu

 

sam

Reprodukční tkáň

Nádech

 

ham

Prána

5. Éterická čakra – hrdlo / výdech

 

kšam

Mysl

6. Čakra - třetí oko

 

25 hlásek trupu, rukou a nohou

Pravá strana   Mars

Levá strana    Venuše

Část těla

 

kam

 

čam

Ramenní kloub

 

kham

 

čham

Loketní kloub

 

gam

 

džam

Zápěstní kloub

 

gham

 

džham

Kořeny prstů na ruce

 

ŋam

 

nam

Konečky prstů na ruce

Pravá strana   Merkur

Levá strana    Jupiter

Část těla

 

ţam

 

tam

Kyčelní kloub

 

ţham

 

tham

Kolenní kloub

 

đam

 

dam

Kotníkový kloub

 

đham

 

dham

Kořeny prstů na noze

 

ņam

 

nam

Špičky prstů na noze

Trup - Saturn

Část těla

 

pam

Pravá strana břicha

 

pham

Dolní část břicha

 

bam

Levá strana břicha

 

bham

Základna krku

 

mam

Srdce

 

GÁJATRÍ MANTRA

Gájatrí mantra je jedna z nejdůležitějších manter, je to nejslavnější  nejznámější mantra, která se obrací k Slunci (Savitúr – Bůh Slunce). Gájatrí je matkou Véd, ničitelkou hříchů a přinášející zdraví, poznání, sílu a vitalitu. Tato jediná mantra opakovaná třikrát denně přináší velké dobro a osvobození. Gájatrí ničí tři druhy bolestí (granthi – uzle nevědomosti) a uděluje sílu v následování či naplnění čtyř smyslů lidského života, což jsou:

 Dharma – správné jednání, získávání vědomostí a žít v souladu s řádem, spravedlností. Je to schopnost jednat v životě správně bez ohledu na důsledky, jaké to bude pro nás mít, měla by to být naše povinnost vůči druhým i k sobě.

Artha – praktická náplň života, je orientovaná na konkrétní cíl. Je to jednání, při němž máte na mysli určitý světský cíl – získání hmotných prostředků, svou kariéru, rodinný život, narození dětí.

Káma – naplnění tužeb, potřeb a přání na velmi konkrétní úrovni. Je to vlastně vášeň – sexuální, náboženská, pro život, pro nějakou věc či zálibu. Když už jsme se na této zemi narodili, musíme mít tužby, které se snažíme zhmotnit.

Mókša – osvícení, osvobození, nirvána, což je ukončení cyklu zrození a smrti, je to vlastně konečný cíl každé znovurodící se duše. Hledáním a poznáváním pravého smyslu života nás vede k dosažení mókši.

Gájatrí mantra

  Gájatrí mantra

              Óm Bhur Bhuvah Svaha


               Tat Savitur Varénjam


             Bhargó Dévasja Dhímahi


            Dhijó Jónah Pračódajat

 

 

Gájatrí mantra: (516) Gayatri Mantra, Radical Devotion with Sri Mooji - YouTube

 

Gájatrí mantra obsahuje celý projevený svět.

Ómmantra Óm neboli Áum je prvotní zvukovou vibrací při stvoření materiálního světa, povstala vlastně z mantry Só Ham a to tak, že se oddělila od Sa a od Ha, Šakti a Šívy, čímž zůstalo samotné Óm. Óm je všechno, prolíná všechny světy svými vibracemi, všechny projevy, tvary existují v Óm a také se v něm rozpouštějí.

První verš je potom doplněn zvoláním tří světů Bhúr – Země, Bhuvah – ovzduší, Svah – nebe.

Další verše mantry rozdělené na slabiky:

Slabika

barva slabiky

její Šakti

ostatní vztahy

Tat

žlutá

Prahládiní

země

Sa

růžová

Pradhá

voda

V

červená

Nitjá

oheň

Tuh

modrá

Višvabhadra

vzduch

Va

ohňová

Vilásiní

prostor

bílá

Prabhávati

čich 

Ni

bílá

Džajá

chuť

Jam

bílá

Šantá

zrak

Bha

černá

Kantá

hmat

Rgó

červená

Durgá

zvuk

červenolotosová

Sarasvatí

řeč

Va

bílá

Višvamája

ruce

Sja

zlatožlutá

Višaléša

pohlaví

Dhi

bílá

Vjápiní

řiť

Ma

růžová

Vimalá

nohy

Hi

lasturově bílá

Támapahariní

uši

Dhi

smetanová

Sukšmá

ústa

červená

Višvajóni

oči

červená

Džajavahá

jazyk

Nah

vycházejícího slunce

Padmálája

nos

Pra

modrého lotosu

Pará

mysl, rozum

Čó

žlutá

Šobha

ego, sobectví

Da

bílá

Bhadrarúpa

moc

Ját

bílá, červená, černá

Trimúrti

Sattva, Radžas, Tamas

GANÉŠA MANTRA

Ganéša mantraGanéša mantra: https://www.youtube.com/watch?v=7_UTQ-aCJmM

Dobrotivý bůh se sloní hlavou. Je to první božstvo uctívané při hinduistických rituálech. Otevírá dveře spiritualitě. Ganéša je syn Šivy a Párvatí. Tento laskavý slon s objemným bříškem a slabostí pro sladkosti odstraňuje překážky a je bohem příznivých začátků. Představuje moudrost, obezřetnost a rozvážnost. Díky širokým uším může Ganéša neustále naslouchat a přijímat velké množství duchovní moudrosti, jíž jeho velká hlava snadno pojme. Ústa a břicho má objemné, takže může sníst enormní množství jídla, což představuje všechny prožitky a zkušenosti, které nám přináší život – dobré i špatné. Má dost silný, ale zároveň citlivý chobot, jimž odstraní jakoukoli překážku, jež člověku brání v dosažení vědění, a která ho vede k osvícení. V opačném případě umí též položit překážky člověku, který se správné cestě vyhýbá. Vždy ho doprovází poslušná a oddaná krysa, jeho jízdní zvíře. Krysa se řídí Ganéšovými příkazy, ovládá svou touhu a vzdává se svého typického chování, sedí blízko jídla,  ale nevezme si jej – to symbolizuje potřebu vzdát se vlastních tužeb, abychom mohli dosáhnout duchovního cíle a Pravdy.

Legenda o Ganéšovi vypráví, že zatímco byl Šiva pryč, jeho žena Párvatí stvořila syna z oleje, který si roztírala po těle. Když se Šiva vrátil, Ganéša mu bránil ke vstupu k Párvatí, protože ho neznal. Šiva proto chlapci usekl hlavu. Párvatí však byla natolik zarmoucená, že Šiva slíbil chlapci navrátit život a hlavu nahradit hlavou prvního tvora, kterého potká – a to byl právě slon.

Nechť nám Ganéša pomáhá v těchto dnech plných změn, jsou určitě příslibem lepších zítřků.

Přihlášení