Ájurvéda.... Blahodárné byliny..... Jóga.... Jyotish...

PLANETY (GRAHY)

Planety 3Planety 1

Planety se pro nás mohou stát symbolem možností duchovního vývoje a rozšíření vědomí. Pokud se dobře seznámíme s energiemi, které jsou jimi reprezentovány, podpoříme proces vývoje našeho vědomí.

 

SLUNCE (Súrja)

Slunce

Slunce reprezentuje:

Bůh: Šiva                              

Podporující mantra: OM NAMO BHAGAVATE RAMACHANDRAJA

Vládne: Lvu                                                

Navýšení: Beran            Pád: Váhy

Vlastnost a mysl: Duše

Den: Neděle                          

Rodina: Otec           

Cíleně prožívaný soucit: Otec a lidé z otcovi strany

Přiřazené barvy: Měděná, oranžová                       

Drahokamy: Rubín, granát či jiný červený kámen

Hlavní části těla: Především srdce a páteř. Dále ovlivňuje oběhový systém, mozek, ústa, hrdlo, slezinu, pravé oko u mužů a levé u žen  

Vhodné profese: Státní služba – ve vysokých či vládních funkcích, církev, ve zdravotnictví, obchodování s mědí a zlatem, obchod zděděný po otci. Může být manažerem, lékařem, ministrem, králem, vykonavatelem obětí (diktátor).

Dosažení zisku: Lékařství, obchodování s vlnou, ovocnými stromy nebo různými kovy.      

Příznivé postavení: Štěstí; ctižádost; sebevědomí; sebepoznání; schopnost sebeovládání; samostatnost; vyrovnanost; silnou vůli; důstojnost; příznivé vyhlídky; oslnivost; energičnost; přirozená sláva; přátelství; velkorysost; osobitost; zdraví; optimismus; majestátnost; úspěch; vysoké postavení; vitalita; duchovnost, která bude řídit veškeré činy této osoby; náklonost štěstěny.      

Nepříznivé postavení: Arogance; panovačnost; samolibost; žárlivost; rozhazovačnost; přílišná ctižádost; snaha o uznání, vliv, moc a slávu; nedůtklivost; vztek.      

Nemoci: Srdeční onemocnění; bolesti v kříži; kožní onemocnění; nachlazení; horečky neznámého původu.

Slunce je středobodem všeho. Je králem mezi planetami, a dodává všem světlo (vizi) a tepSlunce Srí Ráma yantralo. Reprezentuje vlastní osobu - jeho vnější vzhled a chování, vitalitu člověka, zastupuje však také jeho status a sílu vůle. Postavení Slunce určuje, jak budou lidé aktivní, silní a vlivní, jak společensky postavení a jaký budou mít zájem o seberealizaci. V horoskopu představuje já a ego; zdraví a osobní sílu (ztělesnění mužské energie); zrak a vidění; srdce a páteř; otce. Postavení Slunce naznačuje, jakou budeme mít autoritu. Pojednává, o naší schopnosti, jak vést druhé, jak působíme na své blízké, přátelé a společnost, ale též jak je ovlivňujeme. Napoví nám o naší hloubce sebepoznání a reprezentuje všechny naše zkušenosti, díky nimž si věříme. Symbolizuje blaženou, bezelstnou radost dětství a mládí, časy, kdy se všechno zdá být možné, pokud jako Slunce stále kráčíme dál. Takové sebevědomí však může mít i svá úskalí v podobě zlověstného temperamentu a sebestřednosti, která nás může zaslepit vůči zájmům a zkušenostem druhých, a třebas bezděčně a s nejlepšími úmysly se můžeme k druhým lidem zachovat bezohledně a ublížit jim. Tak jako se přehodnocováním tříbí velké umění, také člověk potřebuje hodnotové kritérium, aby svou činnost zhodnotil. Určuje, jak tvoříme, nejen umělecky, ale také ve smyslu zábavy, vlastního prožívání radosti i obšťastnění druhých. Proto Slunce poukazuje na lidi ve státní službě, pracující v církvích nebo chrámech, obchodující se zlatem nebo v odvětví spojeném se zdravotnictvím a také na lidi slavné a oblíbené.

 

MĚSÍC (Chandra)

Měsíc Čandra

Luna reprezentuje:

Bůh: Parváti (Šivova manželka)                              

Podporující mantra: HARE RÁMA KRIŠNA

Vládne: Rak                                                 

Navýšení: Býk                       Pád: Štír

Vlastnost a mysl: Mysl i tělo

Den: Pondělí                         

Rodina: Matka         

Cíleně prožívaný soucit: Matka a lidé z matčiny strany

Přiřazené barvy: Bílá, stříbrná.                                 

Drahokamy: Perly, měsíční kámen či jiné bílé kameny

Hlavní části těla: Především prsa a srdce - vládne krvi. Dále ovlivňuje hruď, mozek - paměť, žaludek, jícen, lymfatický systém, močový měchýř, dělohu a vaječníky, pravé oko u žen a levé u mužů.

Vhodné profese: Zdravotnická péče; zemědělství; námořnictví; reklama, novinářství, informační oddělení či jakékoliv jiné zaměstnání ve styku s veřejností.

Dosažení zisku: Zdravotnictví; obchodování s oděvy, zemědělskými produkty (skotem, atd.) a vodními produkty (ryby, perly, korály, atd.). Napomůže též vzájemná spolupráce se ženou.      

Příznivé postavení: Láska rodiny a domova; vnímavost; schopnost podstupovat životní změny s relativním klidem.      

Nepříznivé postavení: Nestálost; nerozhodnost; nestřídmost v jídle a alkoholu.      

Nemoci: Žaludeční potíže a časté zvracení; poruchy trávení; oční choroby a duševní nevyrovnanost.

Luna jako královna zastupuje mezi planetami ducha, emoce, vyšší ženskost a energii matky (ztKrishna yantraělesnění ženské energie). Postavení Luny v horoskopu představuje podmínky v dětství a především vztah s matkou; emocionální mysl; mírumilovnost; věci zajišťující život v pohodlí a z toho plynoucí celkovou spokojenost; senzitivitu a štěstí. Jakožto vodní planeta je Měsíc spojován s mořem, proto představuje tekutiny – vodu, mléko, krávy. Jelikož se Měsíc pohybuje kolem Země velmi rychle, představuje pohyblivost a změnu a časté změny (střídání) citů, obydlí a zaměstnání. Luna odhaluje naší emoční dispozici a intuici – jak se cítíme a jak reagujeme. Člověk s nakloněným Měsícem je spíše vnímavý než iniciativní. Měsíc má štíhlé a oblé tělo, spíše mohutnější postavy, kůže je bílá nebo žlutavé barvy, krásné a něžné oči, jemný a klidný hlas, černé a jemné vlasy, vzhled může být mladistvý nebo naopak stařecký. Obléká se rád do bílé, je větrný, flegmatický a mírného temperamentu. Měsíc je spojován s rodinným životem, domovem a tajnými poměry. Má spojitost se záležitostmi týkajícími se žen obecně, především pak matky, milostných vztahů, duševního klidu, ovoce, něhy, květin, slávy, perel, sladkých pokrmů, tělesného zdraví, krásy, veřejnosti, porozumění a hojnosti. Ukazuje, jak bychom si přáli, aby se k nám lidé chovali, a jak se my chováme k druhým. Tak jako Luna odráží sluneční světlo, občas není od věci vidět sebe a své jednání v očích druhých a podle toho přizpůsobit své chování. Měsíc je osobností, která do vnějšího světa odráží světlo Slunce, tedy vnitřní identitu a podstatu. Odráží způsob vnímání a předávání myšlenek, je schopný myslet, vidět věci jasně a mít vládu nad svým životem. Umístění v osobním horoskopu odhaluje životní podmínky v dětství a u žen pak plodnost. Je lepší mít Lunu dorůstající nebo v úplňku než ustupující nebo v novoluní.

 

 MARS (Mangala)

Mangala graha

Mars reprezentuje:

Bůh: Kumára                        

Podporující mantra: OM NAMO BHAGAVATE NARASIMHAJA

Vládne: Beran a Štír                                        

Navýšení: Kozoroh                Pád: Rak

Vlastnost a mysl: Síla a zrak

Den: Úterý                             

Rodina: Bratři           

Cíleně prožívaný soucit: Bratři a muži v nouzi

Přiřazené barvy: Silná, svítivá červeň                    

Drahokamy: Korál, především červený

Hlavní části těla: Hlava obecně. Dále pak krev, svalový systém, pánev, vnější pohlavní orgány, děloha, prostata, levé ucho.

Vhodné profese: Lovci, armádní zaměstnanci, zubaři, chirurgové, řezníci, holiči. Stejně tak se dobře hodí jako realitní makléři či inženýři ve stavebnictví, vědci. Zdatnost a odvaha se určitě hodí sportovcům či tanečníkům, ale i lidem s dobrodružnou povahou - cestovatelé.

Dosažení zisku: Kovy a zlato - zlatník či šperkař, neboť má řemeslné dovednosti, kuchařství, obchodování s produkty země, nabytí pozemku, zápasy, špionáž.      

Příznivé postavení: Sebedůvěra a ctižádost, vytrvalost, hrdinství a bojovnost, síla a odvaha, ostrovtip a pokrokový a činorodý duch, organizační a vůdcovské schopnosti, nezávislost, silné odhodlání.      

Nepříznivé postavení: Vztek, vznětlivost, nerozvážnost, výbušná a svárlivá povaha, nerozumné riskování, prudkost, násilí, agresivita, frustrace, sklon k alkoholu.      

Nemoci: Spalničky, příušnice, záněty otevřených ran, náchylnost k nachlazení, horečce a alergiím. Vysoká horkost v těle může též vyvolat špatné trávení.  

Mars je rudou, ohnivou, vášnivou a vyprahlou planetou. Mezi planetami působí jako generál, je Mars Narasimha yantravrchním velitelem nebeských sil, je zdrojem nenasytné energie, životní odvahy a schopností prosazení, je pozoruhodný svou tvořivou i ničivou energií. Mars vládne v období rané dospělosti a je ovládán touhou, sexualitou a fyzickou silou. Lidé, jimž vládne Mars, přistupují k životu s krajním nadšením a mají sklony k jednání bez rozmyslu. Ovládá naše iniciativy, duševní důstojnost, podnikání a vypořádání se s životem. Má neklidnou mysl, je zlostný, krutý, hněvivý, ale umí být i velkorysí a ctižádostivý. Má mladé tělo zbarvené do červena, útlý pas, vlnité a zářivé vlasy, pronikavé a kruté oči, nelítostný pohled. Postavení Marta v horoskopu znamená vztah se sourozenci - především bratry, příbuzenstvem z otcovy strany, vyjadřuje sexuální sílu a vášeň – náklonost k ženám, statečnost a odvahu, vznětlivost, sílu a odhodlání, vojenské aktivity, mechanické či technické schopnosti a vše, co se týká vlastnictví. Je spíše zlovolné povahy a přitahován zbraněmi, násilím, válkou, agresivitou, explozemi, ohněm, nepřáteli, ostrými nástroji - ty však mohou být užity k ušlechtilejším činnostem, jako jsou operace. Lidé s dobrým postavením Marta jsou proto nejen dobrými vojáky, ale i chirurgy. Pozice Marta v horoskopu značí povahu a sílu lidského jednání; zda řešíme náročné úkoly, nebo se jim vyhýbáme; zda životní překážky zdoláváme, nebo je obcházíme; zda projevujeme odvahu a sebevědomí, nebo se spíše přetvařujeme; zda reagujeme rychle, nebo pomalu; zda jednáme bezhlavě, nebo zvažujeme své možnosti. Není problémem být podvodníkem a zlodějem, ale i dobrým a odvážným vojákem. Mars nás může navádět, abychom konali, útočili, ba dokonce ničili pro pouhé opojení z návalu adrenalinu, nebo v nás může vzbuzovat odhodlanou statečnost bojovníka, který brání svou vlast a chrání ostatní. Vyzývá nás, abychom zjistili, zda chceme být bojovníky či diplomaty, jaké chování a (mužské) vzory obdivujeme. Tak jako Slunce potřebuje Lunu i Mars potřebuje výrazný protějšek, je mnohem účinnější a v jádru spokojenější, jestliže působí v souladu s Venuší.

 

MERKUR (Budha) 

Budha graha

Merkur reprezentuje:

Bůh: Višnu                        

Podporující mantra: OM NAMO BHAGAVATE BUDDHADEVAJA

Vládne: Blíženci a Panna                                     

Navýšení: Panna                               Pád: Ryby

Vlastnost a mysl: Výřečnost a čich

Den: Středa                            

Rodina: Děti a strýc z matčiny strany          

Cíleně prožívaný soucit: Děti v nouzi, potřební studenti

Přiřazené barvy: Zelená                    

Drahokamy: Smaragd, zelený turmalín, zelený nefrit, peridot

Hlavní části těla: Plíce obecně. Dále nervová soustava - mozek a solar plexus - střeva.

Vhodné profese: Řečníci, prodavači, obchodníci, obchodní zástupci, tajemníci, nakladatelé, novináři, spisovatelé a jazykovědci, učitelé, astrologové či vědci v okultních vědách.

Dosažení zisku: Nakladatelství - poezie či jiné spisy, novináři či redaktoři, administrativní zaměstnanci, obchodování, počítačový programátoři, učitelské profese, astrologie, vědy a mantry.      

Příznivé postavení: Zvídavá a analytická mysl, schopnost rychle uchopit nové myšlenky. Časté, krátké výlety.      

Nepříznivé postavení: Nesoustředěnost, vrtkavost a neklidnost, domýšlivost, přílišná užvaněnost, výstřednost, celková nestabilnost.    

Nemoci: Choroby plic, dechové potíže, bolesti v krku, nervové poruchy, oční choroby, chudokrevnost a svědivost.  

          Merkurova hůl                                                                                                                                                                                       

Merkurova hůl je symbolem lékařské profese. Hippokratés, autor přísahy, kterou dodnes skládají všichni lékaři, pravil:

„Lékař bez znalostí astrologie nemá právo zvát se lékařem.“

Merkur je mezi planetami princem, Je nejmenší planetou sluneční soustavy a je nositelem jména poBuddhadevaja yantrasla bohů. Rychle se pohybuje a má proměnlivou povahu, přebírá vlastnosti jakékoli planety, s kterou je v konjunkci či ho aspektuje. Merkur reprezentuje dětství, je větrné a flegmatické povahy, která může být i zlostná. Vládne řeči a komunikaci, mysli a myšlenkám, svědčí o úrovni analytické inteligence jedince, je plný nervů, má velké červené oči. Vyjadřuje charakter projevu, sklon k cestování, všestrannost, ale i neklidnou energii. Je v něm náladovost a zapomnětlivost současně s logikou, chytrostí a schopností se rychle učit. Merkur v příznivém postavení docílí k porozumění horoskopu a k jeho výkladu. Může mít vadu řeči, má v oblibě žerty, celkově má rád zábavu. Zabývá se záležitostmi vztahujícími se k přesvědčivosti slov a výmluvnosti, učení, bystrosti, sklony k získávání poznatků, snadné přizpůsobení se novým situacím, zručnosti v krásných a rukodělných uměních. Má co do činění s příbuznými vztahujícím se k sestřenicím a bratrancům, přáteli, řečí, činy, matematickou a technickou dovedností, ale i s diskriminací. Umí být pasákem krav, učencem, řemeslníkem, účetním. Pohotový a hloubavý myslitel Merkur se může proměnit v šejdíře a podvodníka. Protilékem na tato nebezpečí je hledat poznání s laskavostí a ohleduplností. Takový přístup nás sám o sobě může dovést k pravé moudrosti a pochopení.

 

JUPITER (Guru)Jupiter Guru Brihaspati

Jupiter reprezentuje:

Bůh: Brahma                        

Podporující mantra: OM NAMO BHAGAVATE VAMANADEVAJA

Vládne: Střelec a Ryby                                    

Navýšení: Rak                               Pád: Kozoroh

Vlastnost a mysl: Vědění, zdraví a sluch

Den: Čtvrtek                             

Rodina: Děti (především syny), plodnost a narození dítěte

Cíleně prožívaný soucit: Služba pro kněze, rádce, mudrce a učitele

Přiřazené barvy: Žlutá, zlatá                    

Drahokamy: Žlutý safír, topaz, citrín, jantar.

Hlavní části těla: Společně se stehny bedra, játra, žlučník a slinivka břišní.

Vhodné profese: Ministr, právník, učitel, vydavatel, nakladatel, herec, bankéř, astrolog a duchovní představitel.

Dosažení zisku: S pomocí Bráhmanů či náboženství nebo morálky, bankovnictví.      

Příznivé postavení: Zdraví, atletická zdatnost, sportování pod širým nebem, dobrodružství a riskování. Povaha inteligentní, flegmatická, štědrá a upřímná. Dále štěstí a vědění, soudnost, rozumové schopnosti, stálost, shovívavost, optimismus, veselost, plodnost, soustředěnost, meditace.

Nepříznivé postavení: Extravagance, extrémismus, nadměrná svobodomyslnost a lehkomyslnost, přehnaný optimismus, nesprávný úsudek, špatná kalkulace, rozhazovačnost, dluhy, rozepře, neúspěchy v bádání, náboženský fanatismus.    

Nemoci: Poukazuje na obsah tuku v těle, náchylnost k výrůstkům a cystám. Dále na poruchy jater, žlučníku - žlučové kameny, slabost ledvin, slinivky břišní, cukrovka, choroby plic, zranění či bolest kyčlí nebo bederní části zad, kýlu, kožní problémy. 

Jupiter je největší planetou naší soustavy a ztělesňuje mezi planetami kněze a učitele. Ve své podstatě je Jupiter Vamanadeva yantranejblahodárnější planetou, je nositelem štěstí, expanze, hojnosti a Boží milosti. Nabízí nám možnosti, jak překonat problémy a překážky při poznávání a ve finančních ohledech. Pozice Jupitera v horoskopu ukazuje, kde můžeme být velkorysí, kdy můžeme druhým dobře poradit a podporovat jejich růst. Představuje životní oblasti, skrze které se učíme a rosteme, má tedy co do činění s věděním, moudrostí, dobrými vlastnostmi, vyučováním, prosperitou, uctíváním Bohů, ovládáním smyslů, dlouhými cestami a poutěmi. Je našim přítelem, ale neměli bychom jej slepě následovat. Příliš mnoho myšlenek najednou nás může zmást a přehnaná činorodost může vést k vyčerpání či nehodě. Přílišné zanícení či přemíra laskavosti člověka činí zranitelným, zatímco požitkářství může otupit rozlišovací schopnost. Poukazuje na vše, co nám je darováno, co získáme a co se stane našim vlastnictvím či přínosem, usiluje proto o bohatství hmotné i duchovní. Ať je v jakémkoli domě, vnáší do něho materiální i duchovní rozvoj a ztělesňuje principy učení, vyučování, cestování, společenskost, vlídnost, náboženské, morální či etické otázky, právní vědomí, sdílení myšlenek s druhými, upřímnou lásku a bezúhonnost. Značí génia, bohatství, fyzický rozvoj, syny a vědění. Umístění Jupitera v osobním horoskopu tedy svědčí o našem jmění, prosperitě, štěstí, náboženské a filozofické povaze a dobré karmě v minulém životě. Má velké tělo, tučný vystouplý hrudník, hnědé vlasy i oči mírně zabarvené do žluta, nažloutlá kůže, vysoké rozumové schopnosti.

VENUŠE (Shukra)

Venuše Shukra grahaVenuše reprezentuje:

Bůh: Lakšmí                        

Podporující mantra: OM NAMO BHAGAVATE PARAŠURÁMAJA

Vládne: Býk a Váhy                                    

Navýšení: Ryby                               Pád: Panna

Vlastnost a mysl: Touhy a chuť

Den: Pátek                            

Rodina: Především manželka, též sestry a ženy obecně

Cíleně prožívaný soucit: Manželka, sestry, ženy nebo umělci v nouzi

Přiřazené barvy: Pestrobarevná, královská či nebeská modř                    

Drahokamy: Diamant, zirkon, křemenné krystaly, bílý safír

Hlavní části těla: Společně s ledvinami a očima, rozmnožovací systém, kůže, hrdlo, brada a tváře.

Vhodné profese: Hudebník, filmový producent, herec, tanečník, přepravce, obchodník, zahradník, klenotník, krejčí.

Dosažení zisku: Zboží pro ženy nebo zvířata, poezii, hudbu nebo tanec, hedvábí a stříbro.       

Příznivé postavení: Laskavost, přátelství, příznivý sňatek, příjemnou osobnost, všeobecný úspěch a oblíbenost, dobré vyhlídky, pozornost, velkorysost, veselá mysl a umělecké vlohy.

Nepříznivé postavení: Lenost, zamilovanost, extravagance, nepřiměřené chování a neschopnost ovládat své emoce.    

Nemoci: Oční infekce, potíže s pohlavními orgány či ledvinami, kožní vyrážky, nádory, cukrovka a chudokrevnost. 

Venuše je nejjasnější a nejlépe viditelnou hvězdou, která představuje schopnost lásky, vášně, Venuše Parašuráma yantrakrásy, radosti a celkového blahobytu, pohodlí a spokojenosti. Venuše v životě člověka ztělesňuje ženskou energii, která se u muže projevuje především prostřednictvím jeho manželky, přítelkyně nebo milenky. Intenzivní láska může člověka posílit, vzbudit v něm schopnost riskovat a nevzdávat se. Na druhou stranu ho však může vystavit zklamání, žárlivosti a zhrzenosti. Učí nás, jak překonat připoutanost. Přízeň druhých si získáme, pokud budeme milovat i v těch nejtěžších chvílích. V horoskopu poukazuje na to, jak intenzivně nás přitahují zkušenosti, majetek a lidé, koho a čeho si ceníme a jak to projevujeme. Zabývá se záležitostmi ohledně žen, milostných pletek, rozkoší, okouzlujícího projevu a sňatku, štěstí, zábavy, hudby, květin, oblečení, dopravních prostředků, různých ozdob, sladkostí. Má sběratelskou vášeň a lásku k umění, knihám, starožitnostem, obrazům, uměleckým předmětům atd. Bývá to zámožný, smyslný člověk, který si libuje v přepychu a luxusu, může to však přinášet hrdopyšnou povahou. Poukazuje na množství dopravních prostředků, které jedinec vlastní a nahromaděných peněz. Vede pohodlný život, má větrnou a flegmatickou povahu, bývá marnivá a lhostejná, odívá se pestrobarevně, má krásné tělo s velkými údy, cení si své mužnosti, černé vlnité vlasy, má půvabné, velké, světlé převážně zelené oči.

 

SATURN (Shani)  

Saturn ShaniSaturn reprezentuje:

Bůh: Jama                        

Podporující mantra: OM NAMO BHAGAVATE KURMADEVAJA

Vládne: Kozoroh a Vodnář                                    

Navýšení: Váhy                               Pád: Beran

Vlastnost a mysl: Zármutek a hmat

Den: Sobota                             

Rodina: Prarodiče

Cíleně prožívaný soucit: Staří lidé v nouzi nebo nemocní

Přiřazené barvy: Černá 

Drahokamy: Tmavých odstínů, hlavně černých - modrý safír, onyx, ametyst, lapisu lazuli, láva

Hlavní části těla: Společně s kostmi a zuby vlasům a uším.

Vhodné profese: Výzkumník a vědec, konstruktér, realitní zprostředkovatel, sochař, horník, kovář, výrobce či obchodník, poustevník, služebník či nádeník.

Dosažení zisku: Obchodování z produkty země – práce z přírodních materiálů nebo olejů (dřevo, kovy, kameny, ropa), zemědělství a zahradnictví (zemědělská úroda, kořeny, plody, květy, vlna, kůže).       

Příznivé postavení: Prozíravost, skromnost, sebeovládání, vůdcovství, moudrost, nestrannost, nezávislost, věrnost a vytrvalost, nezlomnost, pracovitost, pozoruhodná trpělivost.

Nepříznivé postavení: Smůla, těžkosti, lenost, otupělost, nedochvilnost, nechápavost, omezení, strádání, ztrnulost, deprese, rychlé stárnutí.

Nemoci: Onemocnění spojená se slabými koleny, kostmi a zuby – artritida, artróza, revmatismus, výrůstky, žlučové kameny, slepota, mentální potíže, degenerativní procesy.

Saturn je nejvzdálenější planetou sluneční soustavy a také planetou nejzlovolnější a nejobávanější. Jako Saturn Shani yantraslužebník mezi planetami se stará o odolnost, disciplínu a jednoduchost, reprezentuje pomíjivost našeho materiálního bytí a tím i věčnost času. Ať se objevuje Saturn v jakémkoli domě, vždy označuje oblast boje a někdy i ztrátu. Má co do činění se smrtí, strachem, utrpením, chorobami, údělem a nepřízní osudu, nevolnictvím, zajetím a nouzí. Na rozdíl od Jupiteru nás Saturn konfrontuje s naším karmickým zatížením a přináší nám tak do života různé výzvy a potíže, s kterými se musíme vyrovnat a jejichž zásluhou můžeme růst a osvědčit se tak v tomto životě. Postavení Saturnu v horoskopu značí, kde se v životě budou pravděpodobně vyskytovat potíže, omezení a překážky, lze z něho vyčíst o dlouhověkosti, ale i příčině smrti, dlouhodobé nemoci, živobytí a protivenství. Necháme-li se vést Saturnem, získáme větší sílu, protože se naučíme pracovat s problémy a zvládat je, jeho síla  nás udrží, ať se stane cokoli. Není však jen planetou nezdaru a konce, jako planeta pevných základů nám může ukázat, jak máme zvýšit úsilí a jak je učinit trvale udržitelným, nikdy nám nebude dávat falešné naděje a vždy nám bude oporou. Saturn je planetou práce, je pomalý a líný, větrné povahy, divoký, špinavý, zahálčivý a pomlouvačný, krutý a bezcitný, má štíhlé a dlouhé tělo plné tepen a žil, silné končetiny, ovládá své svalstvo, může být i chromý, oči barvy zlata s hlubokým pohledem, velké zuby a nehty, silné a husté, převážně černé vlasy. Pozitivní Saturnův vliv je v každém případě nezbytný, pokud je v nějakém určitém podnikání zapotřebí úspěchu a stálosti.

 

MĚSÍČNÍ UZLY

Měsíční uzly neovládají zvířetníková znamení, a proto nemohou být ani vládci domů. Mohou ale přijmout vlastnosti planet, s nimiž je spojují aspekty, nebo také dispozitoru, tedy vládce znamení, ve kterém se uzel nachází. Vzhledem ke svým drsným povahám můžou „rozbít“ planety i domy, které s nimi mají co dočinění. Ráhu a Ketu jsou planety vždy nepříznivé, ať se narodíme v jakékoli době a času. Ráhu a Ketu jsou jen místa, jemnohmotné prostory ve vesmíru, které se pohybují opačným směrem než planety, tedy proti směru hodinových ručiček. Védští astrologové je využívají k určování zatmění Slunce a Měsíce. Právě proto, že nejsou naplněny žádnou hmotou, nezpůsobují ani žádné fyzické či hmotné jevy. Přinášejí jevy smyslové a duševní. V astrologii se považují za takové zlosyny, které v závislosti na své poloze způsobují všechny druhy pohrom, v konečném důsledku však mají i vznešenou povahu či účel. Někdo, kdo se stále nemůže vymanit z myšlenek minulosti a představ o budoucnosti, stále v hlavě něco přemítá a snaží se dosáhnout všech možných hmotných statků, to je vlastnost Ráhu. Kdežto Kétu ztělesňuje sklony k spiritualitě, přináší jasné vize, které k člověku přijdou. Je to zatím neexistující stav, který teprve nastane, např. nějaká vize umělcova. Pokud je Ráhu v dobrém postavení, dokážou se ty vize nakonec i zhmotnit. Nejlépe jsou umístěny v upačaja domech.

                          Rahu graha    Ketu graha 

                                                  Ráhu graha                                                   Kétu graha           

 

SEVERNÍ MĚSÍČNÍ UZEL (Ráhu)Rahu graha 1

Ráhu reprezentuje:

Podporující mantra: OM NAMO BHAGAVATE VARAHADEVAJA

Vlastnost a mysl: Nervová soustava

Rodina: Dědeček z otcovi strany

Cíleně prožívaný soucit: Lidé, kteří zažili tíživé utrpení

Přiřazené barvy: Šedá, ocelově šedá 

Drahokamy: Hessonit, oranžový zirkon, Achát

Hlavní části těla: Nervová soustava.

Vhodné profese: Letci a obsluhovači leteckých strojů, dalším nejvýše postaveným technickým oborům, lodivodům, fyzikům, inženýrům, počítačovým programátorům.

Dosažení zisku: Vysoce postavení techničtí odborníci.       

Příznivé postavení: Vytrvalý, přísně dodržuje disciplínu, přináší moc a materiální úspěch.

Nepříznivé postavení: Nespokojenost, nečestnost, nenasytnost, bezohlednost, násilnická povaha.

Nemoci: Infekční choroby, choroby plic a s tím spojené dechové problémy, zvětšení sleziny, kožní problémy, potíže s nohama, závislosti.

Ráhu přináležejí vlastnosti podobné Saturna (nebo je srovnáván s astrologickým Plutem). Jako přirozený nepřítel Rahu yantraSlunce je planetou tmy, která svůj vliv často nechává působit skrytě. Ráhu má na starost ovlivňovat naše vědomí a obecně je považována za největšího „zloducha“, neboť svým působením dělá z člověka materialistu, který se stává posedlým hmotnými cíli a výsledky jeho jednání se nakonec stejně obrátí proti němu samotnému. Pokud planeta Ketu ustoupí, zákonitě vzroste vliv planety Ráhu, která nás bude poňoukat různými okultními vědami, čarodějnictvím, psychotronikou či různými možnými náboženstvími. Začne nás vlastně zkoušet, jak upřímně to vlastně myslíme, bude nám nastavovat různé jiné cestičky a snažit se nás svést z duchovní cesty. Stáhne se až v tu chvíli, kdy dáme jasný signál v našem činění, že to myslíme s duchovní cestou vážně. Představuje materialismus, nutkavost, zintenzivňuje vše, s čím se setká. Má kacířskou a násilnickou povahu, lže, je úskočný, postrádá intelekt, je černý a vysoký. Je zodpovědný za nenasytné touhy, nepoctivé nebo bezbožné návyky, užívání omamných látek, potíže s přízraky a zlými duchy, nečistotnost a může způsobit v našem životě naprostý chaos. Vyvolává potřebu znovu vystavět to, co se zřítilo a je obdařen vysokou technickou dovedností a nadáním. Pokud je aspektován příznivě postavenou planetou může přinášet nesmírné bohatství, moc a slávu. Ráho ovládá cizince, nevýrazné povahy, šmelináře, osoby, které nenásledují védy, omamné látky, jedy, přízraky a skřety.

JIŽNÍ MĚSÍČNÍ UZEL (Kétu)Ketu graha 1

Kétu reprezentuje:

Podporující mantra: OM NAMO BHAGAVATE MATSJADEVAJA

Vlastnost a mysl: Deprese a závislosti

Rodina: Dědeček z matčiny strany

Cíleně prožívaný soucit: Duchovní lidé či organizace

Přiřazené barvy: Hnědá

Drahokamy: Tygří oko, kočičí oko a tyrkys

Hlavní části těla: Nervová soustava, končetiny.

Vhodné profese: Lékárníci, chemici, výzkumníci, kněz nebo duchovní léčitel.

Dosažení zisku: Ve zdravotnictví, duchovní záležitosti.       

Příznivé postavení: Velká citlivost a soucit, živá představivost, duchovnost a s tím i přinášející osvobození.

Nepříznivé postavení: Chybějící cílevědomost, neschopnost sebedůvěry, ztráty, zmatek a v extrémních případech naprostý chaos, nečestný, bezcílný.

Nemoci: Deprese a závislosti, možnost zranění končetin.

Kétu přináležejí vlastnosti podobné Marsu (nebo je srovnáván s astrologickým Neptunem). Také Kétu projevuje Ketu Yantrasvůj negativní vliv především skrytě a na jemnohmotné úrovni. Sklony k únikům, které v extrémních případech mohou vést k izolaci, závislosti a odtržení od reality, může vnést zmatek a konflikt do životních oblastí, na které pak působí. Přes různé starosti, neštěstí a zklamání se každého snaží dotlačit do bodu, kde si povíte, že už nevíte kudy kam a Váš život je v naprostém chaosu. Tato planeta se vlastně snaží Vás dotlačit na samé dno, kdy už cítíte, že už nejste schopni vše zvládat vlastními silami a obrátíte se tak k Božské podstatě. Je schopná pojmout velké množství materiálních věcí a v konečném důsledku Vás dotlačit k duchovní cestě. Poté se ale se spokojeností stáhne do ústraní, neboť výsledkem jejího činění jste v bodě, kdy chcete dosáhnout duchovního vhledu. Pokud byl Váš život v předešlém životě duchovně silný, tak v životě dalším, se planeta Ketu bude nacházet ve Vašem horoskopu v mnohem menší nelibosti, než u člověka bezbožného. Ketu způsobuje materiální a zdravotní komplikace, je nečestný, bezcílný. Naznačuje ztráty, náhlé změny a zvraty. Je-li dobře aspektován, může přinést zájem o okultní vědy nebo skvělé výsledky v podobě léčitelských schopností, které může získat velmi rychle a neočekávaně.

Přihlášení