Ájurvéda.... Blahodárné byliny..... Jóga.... Jyotish...

CO JSOU VLASTNĚ MARMOVÉ BODY A JEJICH VLASTNOSTI

Lidské tělo je složené z komplikovaných, mnohaúrovňových sítí kanálů, orgánů a obvodů od prostého krevního zásobení až po delikátní nervové tkáně mozkové kůry. Tyto vzájemně propojené kanály a obvody tvoří četná schémata, vazby a mosty, v nichž neustále proudí a cirkulují substance, energie a informace. Marmové body jsou vlastně senzitivní a citlivá centra, kde se tyto kanály, obvody, energie a substance střetávají. Jsou to energetická centra životní energie, spojující tělo, mysl, smysly a všechny faktory energetického pole s vesmírem. Podobné body vlastně existují na zemském povrchu, kde se energetické linie potkávají a kde počíná transformace a léčebný proces. Prvotně se marmových bodů používalo v bojových uměních (Kalari – nejstarší bojové umění) pro ochranu své životní síly nebo pro potřebu zranit protivníka. Proto se také učení o marmových bodech předávala z generace na generaci, z učitele na žáka.

Velký starověký učitelájurvédy Sušruta popsal složky lidského těla z pohledu 7 kožních vrstev, 300 kostí (včetně zubů a chrupavek), 210 kloubních spojů, 900 vazů, 500 svalů, 16 hlavních šlach, 700 tepen, žil a nervů a 107 hlavních marmových bodů. Z toho vyplývá, že marmy jsou důležitými, definovatelnými částmi naší anatomické struktury a mají dopad na fyziologické i psychologické procesy, které v těle probíhají.

Další významný starověký učenec Čaraka zase zformoval marmové body do šesti hlavních marmových oblastí: hlava, krk, močový měchýř, ódžas (endokrinní systém) a šukra (reprodukční systém).

Všechny hlavní ájurvédské texty uvádějí souhrnný počet 107 základních marem, přičemž celkový počet primárních marmových oblastí je 51, neboť některé marmy se nacházejí na obou stranách těla, popřípadě mají některé marmy více marmových bodů. Na těle se mimo těchto základních marmových bodů vyskytuje mnohem více významných míst, které lze definovat jako marmový bod. Ve skutečnosti je každý bod na těle potencionální marmou, protože celý povrch těla je jednou velkou citlivou oblastí, tedy svou podstatou jednou velkou marmou. Dalo by se říci, že kůže je 108 marma, která všechny ostatní marmy spojuje dohromady. Protože se dóši (především Váta), prána, ale i áma (toxická usazenina), stres či negativní emoce zadržují především v kloubech, lze také na každé kloubní spojení pohlížet jako na potencionální marmu. Celková masáž těla zaměřená ještě na marmové body je tedy pro naše tělo velice prospěšná.Marmové body 1

Úplně přesná poloha marmových bodů se často liší, u každého z nás to bývá individuální. Bod leží buď na povrchu pokožky, nebo uvnitř těla a lze na něj působit buď masáží za pomoci masážních olejů, které mohou být obohaceny bylinami či esenciálními oleji, déle pak přímým tlakem, teplem nebo akupunkturními jehlami. Kde se marmový bod nachází přesně, nám napoví hned několik indicií. Bod je citlivější než okolní tkáň. Při jeho stlačení vnímáme větší bolest, bývá teplejší a můžeme v něm cítit pulzující tep. Pokud jsou tyto příznaky ještě citlivější, než normálně, je v tomto marmovém bodě nějaký problém. Pokud máme nějaké fyzické problémy či bolesti, vždy působíme na marmový bod v okolí těchto problémů. Životní síla prána je zdrojem našich mentálních funkcí, což ovlivňuje naše vnímání reality, působením na marmu tak můžeme posunout naše vnímání, odstranit negativní emoce, obavy a nastavit nové perspektivy, které vytvářejí příležitosti, zažít a pochopit své pravé Já a životní cíl. Podporuje to budování pozitivního sebevědomí, které nás povede k zásadním změnám ve svém životě, k ovlivnění osobní transformace více vědomě a konstruktivně.

Podrobně co vše může marmovým bodem procházet:

Marmové body se spojují s jemnohmotnými obvody (nádí), s energetickými centry (čakrami), s hrubohmotnými kanály (šrótas) těla a mysli, kondenzuje se tak zde životní energie (prána), tři základní fyzické esence (dóši Váta, Pitta a Kapha), tři esence mysli (guny Sattva, Radžas a Tamas), čtyři životní cíle mentální úrovně (Dharma, Artha, Káma, Mókša), esence ódžas (výdrž a imunitní schopnost), esence tédžas (vitalita a oheň v jakékoli podobě), ale též již zmiňované toxické usazeniny (áma) a negativní emoce. Marmový bod řídí rozhraní mezi fyzickými a jemnými pránickými impulzy a vyměňují se tak v nich energie a informace. To znamená, že a působení na marmový bod je prospěšné pro léčení jemnohmotného těla, stejně jako těla fyzického. Může obnovit správné propojení mezi jemnohmotným (naše vnitřní energie, nálady, emoce) a fyzickým tělem (naše kondicce), což zvyšuje zdraví a vitalitu na obou úrovních. 

Jemnohmotné energetické obvody nádí:

Nádí jsou jemnohmotné obvody (kanály), které vycházejí z jednotlivých čaker do různých míst těla a tím zásobují energií jednotlivé fyziologické soustavy. Nejedná se o anatomické nervy, jejich energetický tok je však vnímatelný právě v marmových bodech, které tak můžeme chápat, jako výslednicí energií pocházejících z čaker a nádí na fyzické úrovni. Hlavních nádí je v těle čtrnáct.

                 Nádí smyslů (třetího oka):                           Nádí čaker:                          Nádí těla (ruce a nohy):

                      Pingala nádí                                      Alambúša nádí                         Jašasvatí nádí (pravé)

                         Ida nádí                                             Kuhu nádí                            Hastídžíhva nádí (levé)

                        Púša nádí                                       Višvódhara nádí

                    Gandhárí nádí                                      Varuna nádí

                     Pajašvíní nádí                                    Sarasvatí nádí

                     Šankhíní nádí                                     Sušumna nádí

 

Hrubohmotné tělesné kanály šrótas:

Ájurvéda pohlíží na tělo jako na složitou soustavu kanálů, které do různých tkání rozvádějí živiny a odvádějí odpady. V sanskrtu se tyto kanály nazývají šrótas (odvozeno od verbálního kořene šru – proudit). Hlavních kanálů (šrótas) je po těle stejně jako nádí také čtrnáct.

Tři kanály spojují vnitřek těla s vnějším prostředím a přivádějí do těla živiny v podobě vzduchu, potravy a tekutin.

Pránavaha šrótas (dýchací soustava)

Annavaha šrótas (trávicí soustava)

Udakavaha nebo Ambhuvaha šrótas (soustava látkové přeměny tekutin)

Další tři soustavy kanálů taktéž spojují vnitřek těla s vnějším prostředím, ovšem formou vylučování tří hlavních odpadních látek.

Svédavaha šrótas (soustava potních žláz)

Puríšavaha šrótas (vylučovací soustava exkrementů)

Mutravaha šrótas (vylučovací soustava moči)

Kromě těchto šesti soustav kanálů ještě rozeznáváme sedm dalších tělesných kanálů, které mají vazbu na jednotlivé druhy tkání a jeden další kanál pro činnosti mysli a smyslových orgánů.

Rasavaha šrótas (mízní soustava – plazma)

Raktavaha šrótas (oběhová soustava – krev)

Mamsavaha šrótas (svalová soustava – svalstvo)

Médavaha šrótas (soustava ukládání tuků – tuk)

Asthivaha šrótas (kosterní soustava – kost)

Madždžavaha šrótas (nervová soustava – nervy)

Šukravaha šrótas (reprodukční soustava – pohlavní orgány)

Manóvaha šrótas (duševní soustava – mysl)

 

V marmových bodech se fyzické esence (dóši) mohou vyskytovat v jistých podskupinách těchto dóš.

Tři základní fyzické esence (dóši) se ještě dělí na pět podskupin (subdóši):

Váta:

Pitta:

Kapha:

Subdóši vztahující se k mozku, páteři, nervovému systému a hlavě (souvisí s marmami v těchto oblastech)

Prána váju

(primární životní síla)

 Dévadatta váju (zývání + spánek)        

Sádhaka pitta

(trávení nervových podnětů)

Tarpaka kapha

(promzání mozku a nervů)

Subdóši vztahující se ke smyslovým orgánům, tváři, ústům a krku (souvisí s marmami v těchto oblastech)

Udána váju

(vzestupný pohyb energie)

             Krkara váju (kýchání)              

Álóčaka pitta

(vstřebávání světla pomocí očí)                                                                       

Bódhaka kapha

(zvlhčování jazyka a smyslů)                                                                       

Subdóši vztahující se k trávicí soustavě, žaludek, tenké střevo, agní (souvisí s marmami v těchto oblastech)

Samána váju

(vnitřní pohyb energie) 

Nága váju (zvracení + říhání)

Páčaka pitta

(natrávení potravy)                                                                       

Klédaka kapha

(zvlhčování trávicích orgánů)                                                                       

Subdóši vztahující se ke kůži, povrchu těla, kloubům a končetinám (souvisí s marmami v těchto oblastech)

Vjána váju

(vnější pohyb energie)

Dhanaňdžaja váju (otékání + rozklad)     

Bhradžaka pitta

(vstřebávání světla a tepla)                                                                       

Sléšaka kapha

(promazávání kloubů)                                                                       

Subdóši vztahující se k vnitřním orgánům, v hrudi a dolní části břicha (souvisí s marmami v těchto oblastech)

Apána váju

(sestupný pohyb energie) 

      Kúrmaka váju (mrkání)                                                                       

Raňdžaka pitta

(zabarvování krve, žluči a odpadů)                                                                       

Aválambaka kapha

(promazávání srdce a plic)                                                                       

Jak je z tabulky patrné, každá ze subdóš Váty má ještě vedlejší energie váju. Těchto deset váju pohybuje pomocí energií celým tělem, která putuje skrze nefyzické obvody, již zmíněné nádí. V našem těle existuje na 72 000 nádí, které se stejně jako meridiány nachází v každém koutku lidského těla. Obvykle se hovoří o 36, šest z těchto nádí vede kundaliní šakti – duchovní síla, která se neustále pohybuje ke svému cíli na vrcholu soustavy jemnohmotných těl, nacházejícím se na temeni hlavy (bod Bindu). Systém nádí bude fungovat pouze tehdy, pokud budou dostatečně fungovat všech deset váju (subdóš Váty). Jejich energie se samozřejmě dobře pohybuje, pokud jsou čisté a dobře fungující kanály šrótas. Dobře fungující šróty napomáhají k dobrému proudění všech tří dóš a jejich subdóš a přenosu energetických impulzů po nádích. Pokud vše výše uvedené funguje, jsou dostatečně zásobeny i naše energetická centra – čakry. K očistnému procesu a dobře fungujícím výše zmíněným procesům velice dobře napomáhá ájervédská masáž, která bude mít v prvé řadě dopad na tělo po stránce fyzické, poté, co se uvedou do rovnováhy hustší fyzické procesy, mohou začít fungovat ty jemnohmotné.

Terapeutický dotek je hlavním způsobem působení marmových bodů, stejně jako masáž povrchu těla, kde se nachází většina marmových bodů. Dotykem se předává léčivá síla života (prána). Prána na hlubší úrovni obsahuje energii lásky a vědomí, terapeutický dotek tak může velice dobře zharmonizovat mysl a srdce, stejně jako celé fyzické tělo. Hlavní ájurvédskou metodou působení na marmové body je olejová masáž Abhjanga. Pro posílení terapeutického účinku se provádí především masáž celého těla. Masáž celého těla otevírá energii nejen v marmových bodech, které se pak lépe čistí, ale harmonizuje a očišťuje celé tělo. Působení na marmové body se provádí především palcem, který je hlavní pránickou silou ruky a pro terapeutické účinky je vhodná masáž po dobu tří až pěti minut dvakrát denně. Pro masáž je třeba připomenout dvě důležité zásady.

1) Pro posílení vnitřních orgánů a tkání se provádí masážní pohyb ve směru hodinových ručiček, který         má tonizující či vyživující účinky.

2) Pro očištění a detoxikaci se provádí masážní pohyb proti směru hodinových ručiček, který napomáhá       snížit zvýšenou dóšu, toxiny nebo nadbytečný růst tkání.

Na marmový bod můžeme působit též ve smyslu vyvíjení tlaku palcem či prsty (Mardana).

 

Klasifikacemarmové body třídíme podle pěti hledisek:

~ Příznaky poranění

~ Rozměry / velikost

~ Podstata / struktura

~ Poloha / umístění

~ Počet

 

Třídění podle příznaků poranění

                      Okamžitá smrt                      

(Sadja pránahara)

Agni

   19   

                    Pozvolná smrt                    

(Kálantara pránahara)

Agni + Sóma

   33   

            Smrt po proniknutí             

(Višaljaghňa)

Váju

   3   

Způsobující neschopnost 

(Vaikaljakára)

Sóma

   44   

                 Způsobující bolest                 

(Rudžakára)

Agni + Váju

   8   

CELKEM

107

 

Třídění podle velikosti

( šířka ukazováčku )

Ardhanguli pramana   

   ½ anguli   

   56   

Ekanguli pramana

1 anguli

12

Dvyangula pramana

2 anguli

6

Tryangula pramana

3 anguli

4

Panitala pramana

4 anguli

29

CELKEM

107

 

Třídění podle struktury

  Sušruta  

  Vághbatty  

               Mamsa marma               

(měkké tkáně / svaly)

11

10

                   Sira marma                      

(krevní cévy apod.)

41

37

                        Snáju marma                         

(šlachy, vazy, nervy)

27

23

                             Asthi marma                                

(kosti)

8

8

                              Sandhi marma                              

(klouby)

20

20

                      Dhámani marma                      

(nervy)

 

9

CELKEM

107

107

 

Třídění podle umístění

  Úrdhvanga marma  

  Hlava a krk  

37

  Prišta marma  

  Záda

14

  Uro marma  

  Hrudník

9

  Košta marma  

  Trup  

3

  Sakha marma  

   Končetiny  

 44

  (11x4)  

CELKEM

107

 

Třídění podle počtu

Ekasánkhja marma

   jedna do počtu   

6

Dvisánkhja marma

dvě do počtu

    28    

Čatussánkhja marma

čtyři do počtu

8

  Pančasánkhja marma   

pět do počtu

1

Aštasánkhja marma

osm do počtu

1

CELKEM

107

 

Mapa marmových bodů 1

 

Mapa marmových bodů 2

 

Mapa marmových bodů 3Mapa marmových bodů 4

Přihlášení