Ájurvéda.... Blahodárné byliny..... Jóga.... Jyotish...

Tři guny ducha a mysli

Podobně jako tridóša, znamenající základní stavební kámen naší tělesné stavby, tři guny představují základní hodnoty naší mysli a duše. Existují dva základní zákony, které je třeba dobře pochopit, aby byl princip fungování tří gun zřejmý. Prvním zákonem je „zákon střídání“. Všechny tři guny jsou neustále ve vzájemné interakci, neustále se proplétají a vzájemně ovlivňují. Podstatou je jejich neustálé vzájemné prolínání. Druhým zákonem je „zákon spojitosti“. Jakmile určitá guna získá převahu, snaží se udržet svou přirozenost po určitou dobu. Všechny substance se stabilizují na rovině jedné ze tří gun. Tyto dva zákony můžeme dobře vidět třeba v denních časových úsecích. Noc a její tma přináleží do kvality tamas, svítání a soumrak jako přechodové fáze mají vztah k radžasu a denní světlo odpovídá sattvě. Tyto tři fáze se musejí vždy prostřídávat. Všechny tři síly se tak účastní na naší běžné činnosti a mají také své duchovní důsledky. I rovnováha mezi gunami je nezbytná pro naší dobrou duševní kondici, je-li narušena, dochází většinou k rozvoji mentálních a psychických problémů.

Sattva: (Oheň – slunce) Z kosmického hlediska zastupuje princip energie a života. Tato guna je kvalitou světla, lásky a života, vyšší duchovní silou, která umožňuje vývoj vědomí. Je též neutrální a vyvažující, uvádí do harmonie pozitivní a negativní síly a dohlíží na ně. Aktivity sattvy jsou ty, které nás vedou k vnější a vnitřní rovnováze, k pravdě a poznání sebe sama. Proto naopak úsilí překonat světské žádosti, získat kontrolu nad svými smysly, udělat vše proto, abychom se osvobodili od hněvu a zlosti, nelpět na lidech a věcech, zbavit se chamtivosti a ostatních posedlostí, to vše jsou vlastnosti této guny. Při extrémním nárůstu sattvy, projevuje mnoho lidí přání zříci se materiálního světa a prožít život v odloučení, při hledání „jiného světa“ – příkladem je bezpočet tzv. „sadhuů“ („svatých“ mužů v Indii), ale i hnutí hippies by se sem mohli zařadit.

Tamas: (voda a země) Z kosmického hlediska zastupuje destruktivní princip, i přesto vytváří tvar a substanci, z níž vzniká fyzické tělo. Tato guna je kvalitou tmy, necitlivosti, smrti a nižší materiální síly, která strhává k nevědomosti a připoutanosti. Je též pasivní, blokující či negativní kvalitou, která se snaží uchovat dřívější činnost. Postoje, jako chamtivost, závist, lenost, způsobování bolesti a zabíjení, lhaní, kradení atd. jsou součástmi této guny a vše to nakonec vede k depresím a frustracím. Naše jednání není nikdy zcela prosto tamasu, a to, i když se sebevíc snažíme býti „dobří“ a „mravní“ lidé. Jíst maso znamená zabíjet, zabíjet dotěrný hmyz, ale i milosrdná či prospěšná lež patří právě této guně. Obdobím tamasu byla určitě první půlka století předešlého – světové války. V následujícím období se západní svět obrátil k radžasu.

Radžas: (vzduch a éter) Z kosmického hlediska zastupuje tvořivý princip - všehomíra. Tato guna je kvalitoupološera, vášně a zmatečného neklidu, přechodovou vitální silou, které chybí stálost a důslednost. Generuje životní sílu, je aktivní, stimulující a pozitivní silou, která uvádí do pohybu změnu a rozrušuje starou rovnováhu. Vybízí citové výkyvy náklonosti a odporu, strachu a touhy, lásky a nenávisti. Utváří snový stav, jimž se vyznačují naše životní aktivity živené jemnou vnitřní energií. Náš život určuje především radžas – vydělat peníze na bydlení, stravu, vzdělání a další aktivity. Z toho pak vznikají další a další přání a touhy – lepší bydlení, druhé nebo lepší auto atd. Vše toto spadá právě do této guny a vše nakonec také vede k podrážděnosti, úzkostné a nešťastné náladě.

 

Někdy může vzniknout reakce na současné poměry v našem životě a nerovnováha gun se může přesunout k opačnému extrému. Jak jsme si již řekli, tma spadá do guny tamas, která je pasivní, pokud budeme na noční směně hýřit aktivitou, která náležící guně radžas, a během denního režimu bude vše v obráceném gardu, nemůže to mít příznivý vliv na naše zdraví.

Vznikají pak nejrůznější druhy duševních poruch, deprese, znechucení, odmítání. Taková náhlá a zvrácená změna může způsobit těžké endogenní a duševní choroby. Každý extrémní přesun těchto gun může mít za následek ztrátu mentální, fyzické nebo sociální rovnováhy. Zachování jejich rovnováhy je střední cestou, která vede ke zdraví a k dlouhému životu.

Přihlášení